دیگر نیازی نمی بینم که در بالاترین باشم

من کمتر از دو سال است که در تارنمای بالاترین، لینک نوشته های وبلاگم را
به اشتراک می گذاشتم تا اینکه سه روز پیش، لینک یکی از نوشته هایم را
در بالاترین به اشتراک گذاشتم و چون در تیتر لینک به جای واژه ی عراق
واژه ی اراق را به کار برده بودم، این دلیلی شد تا این لینکم از سوی یکی از
بالایارها پاک شود و من نیز بهتر می دانم تا زمانی که لینکم
بازگردانده و به شکایتم رسیدگی نشود نیازی نمی بینم که در بالاترین باشم.
در این چندین ماه، لینک های زیادی از وبلاگم را در بالاترین به اشتراک گذاشتم
و خیلی ذوق می کردم از اینکه لینک هایم داغ میشود و آمار خوانندگان وبلاگم افزایش می یابد
نمی گویم که برای همیشه از بالاترین خواهم رفت شاید نیاز دیدم که دوباره بازگردم
ولی اهتمال این کار بسیار کم است.
برای من، دل کندن از بالاترین و دوستان بالاترینی خیلی سخت است
ولی چاره چیست؟من که نمی توانم خودم بیایم و نوشته های خودم را
سانسور و یا دستکاری بکنم،شیوه ی نوشتاری من اینگونه است
شاید خیلی ها این شیوه ی نوشتاری من را نپسندند ولی این دلیل
نمیشود که نوشته ی من سانسور و یا پاک شود.

۲۱-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements