پاسخ کوبنده ی نیروهای آمریکایی به نیروهای اراقی وابسته به سپاه تروریستی پاسداران

در چند نوشته ی پیش نیز گفته بودم که نیروهای آمریکایی نباید بگذارند که
رژيم ننگین اسلامی بتواند با کمک مزدورانش ، راه زمینی از کشور ایراک(اراق)
به سوریه بگشاید،در خبرها خواندم که نیروهای آمریکایی، نیروهای اراقی
وابسته به سپاه تروریستی پاسداران را که در مرز میان ایراک و سوریه بودند
را هدف گرفته اند که نزدیک به چهل کشته و هشتاد زخمی به جا گذاشته است.
این نیروهای اراقی که وابسته به سپاه تروریستی پاسداران می باشند
هدفشان این است که بتوانند یک راه زمینی به سوریه بگشایند
تا رژيم ننگین اسلامی بتواند به آسانی، خودش را به نزدیکی مرزهای
کشور اسراییل برساند.
نیروهای آمریکایی ،هم اکنون در کشور سوریه پایگاه ساخته و جاپای خودشان را
در سوریه سفت تر کرده اند و این کار نیروهای آمریکایی نشان می دهد که
آنها آماده هستند تا در هر زمان، به گستاخی های سپاه تروریستی پاسداران
پاسخ کوبنده و سهمگینی بدهند.
شمار کشته ها و زخمی ها نشان از این دارد که آمریکایی ها در برخورد
با نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران، بسیار جدی هستند.

۱۷-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements