اشرافیت هنوز زنده است و پرستیده میشود

به راستی، دیدن اینکه اشرافیت و اشرافی گری هنوز هم وجود دارد
و در درجه ای بالاتر،هتا پرستیده میشود برایم چندش آور است.
به همین کشور انگلستان نگاه کنید،روی تابلوی بیشتر اداره ها
سازمان ها و دانشگاه ها واژه ی رویال را می توانید ببینید
ینی هنوز سلتنت در انگلستان وجود دارد،ملکه وجود دارد
و اشرافیت هنوز پابرجا است هتا اگر اشتباه نکنم
در انگلستان دو مجلس هست یکی برای اشراف و دیگری برای سایر مردم.
مگر اشرافیت همان مفت خوری نیست؟
اشراف ، خودشان هیچی نیستند مگر اینکه با دارایی و داشته های دیگران
گنده شده اند و جایگاهی اشرافی را برای خودشان دست و پا کرده اند.
به کشورهایی چون استرالیا،زلاندنو و کانادا نگاهی بیندازید
این کشورها ، خودشان را وفادار به ملکه می دانند،البته نه اینکه
همه ی مردم آن کشورها خواهان این باشند بلکه ساختار سیاسی
در آن کشورها این گونه است.
خیلی خوب شد که این آمریکایی ها برای آزادی و استقلال خودشان جنگیدند
وگرنه اکنون فرمانبردار ملکه ی انگلیس و وفادار به او می بودند.
این ملکه ی انگلیس،کمتر در برابر دوربین های تلویزیونی و خبرگزاری ها آفتابی میشود
نه به این دلیل که او هیچ اختیاری ندارد و جایگاهش تشریفاتی و نمایشی است
و یا این که بی توان است،بلکه این چنین به مردم القا می کنند که ملکه
هیچکاره است ولی می دانیم که اینگونه نیست و هنوز اشرافیت در اندیشه ی
بازگشت به گذشته ی شیرین خودش است تا بتواند کاخ ها و زمین های
خودش را داشته باشد.
مگر میشود اشرافیت را از یاد برد که نمودش زمین داران بزرگ بودند
که همه برایشان جان می کندند تا اینها در آسودگی و ناز بزرگ شوند
و به زبانی دیگر سایرین از دید اشراف،چیزی به جز یک برده و زندانی
به شمار نمی آمدند.

۱۵-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements