پرسپولیس، خاری در چشمان پانترک ها

پانترک ها از همان آغاز ورود بازیکنان و کارکنان باشگاه پرسپولیس به فرودگاه تبریز
داد و هوار راه انداختند و جو فرودگاه را به هم ریختند و هتا می خواستند
کار را به درگیری بکشانند و پلیس هم که تنها یک بیننده بود و کاری نمی کرد
شاید بهتر است بگویم که پلیس ، هوای آن پانترک ها را داشت و چندان هم بدش
نمی آمد که دست پانترک ها را در فرودگاه باز بگذارد.
با این همه، بازی برگزار شد و پرسپولیس توانست تراکتور سازی تبریز را
در ورزشگاه تبریز با نتیجه ی دو بر یک شکست دهد.
پس از پایان بازی، پانترک ها هتا با هواداران پرسپولیس که داشتند
از ورزشگاه بیرون می رفتند درگیر شدند و گفتنی است که
پانترک ها به خودروهایی که پلاک تهران و کردستان را داشتند
و در پارکینگ بودند،آسیب رسانده اند.
نا گفته نماند که پلیس، ده دقیقه پیش از پایان این بازی ، هواداران پرسپولیس
را راهی بیرون از ورزشگاه کرده بود و خب پانترک ها هم که در کمین نشسته بودند
تا با هواداران پرسپولیس درگیر شوند که کار به زد و خورد هم کشیده است
چون با این پانترک ها برخورد نشده است اینها گستاخ تر شده و هتا
این جرات را در خودشان دیده اند که به هواداران کم شمار پرسپولیس
همله ور شوند.
این برد پرسپولیس، خیلی شیرین بود و خیلی به من چسبید
پانترک ها با این که خیلی داد و هوار و جنگ روانی راه انداخته بودند
ولی نتوانستند با این شگردهای نخ نما شده به پیروزی برسند.
این که واژه ی پارس بر روی باشگاه پرسپولیس نقش بسته است
به خودی خود بزرگترین تو دهنی به پانترک ها می باشد.

۱۴-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements