الله دیوانه،فرمان کشتار می دهد

دیروز داشتم از خیابان می گذشتم که دیدم جلوی یک مغازه ای
گوسفندی را سر بریده اند و او را قربانی الله دیوانه کرده اند
هفته ی پیش نیز یک نمونه از چنین کشتاری را در یکی دیگر از
خیابان های شهر دیده بودم، به راستی در مغز بیمار این مردم
چه می گذرد که این چنین جانوران را کشتار می کنند؟
اگر کسی یک آدمی را بکشد او را راهی زندان و سپس دادگاهی اش می کنند
چگونه میشود که همین آدم ها، گونه های جانوری دیگر را کشتار می کنند
ولی هیچگاه مجازات نمیشوند؟
چنین قانون هایی که تنها به سود انسان ها نوشته شده
بی شک جایشان درون آشغالدانی است.
فردا هم، روز قربان است همان روزی که الله دیوانه به پیروان
و بندگانش(برده هایش)دستور داده است که سر گونه های جانوری
را ببرند تا با قربانی شدن این جانوران زبان بسته، او شادمان شود.

۹-۶-۲۵۷۶ پارسی

تمرکز آمریکایی ها باید بیش از هر زمان دیگری، روی رژیم ننگین اسلامی باشد

کره ی شمالی پایش را از این فراتر نخواهد گذاشت و به همین بلوف زنی هایش
دنباله خواهد داد،بهتر آن است که تمرکز روی رژیم ننگین اسلامی باشد تا
تبدیل به کشوری همچون کره ی شمالی نشود.
کره ی شمالی می خواهد خودی نشان دهد و بهتر از همه می داند که
دیگران بیشتر از او موشک دارند و هتا بهترین هایش را هم دارند
و بهتر از هر کسی می داند که اگر جنگی رخ دهد،بازنده ی آن خواهد بود.
اکنون تمرکز آمریکایی ها باید بیش از هر زمان دیگری، روی رژیم ننگین اسلامی باشد
مگر به جز این است که ردپای رژیم ننگین اسلامی در کشورهایی چون سوریه
و اراق(ایراک) و لبنان و یمن دیده میشود؟
البته برخی ها این ردپاهای زیاد رژيم ننگین اسلامی را نشانه ای از نیرومندی
رژيم ننگین اسلامی می دانند ولی اینگونه نیست و من اینها را
نشانه هایی از شکننده بودن رژيم ننگین اسلامی می دانم.

۷-۶-۲۵۷۶ پارسی

دسترسی نداشتن من به نسخه ی چاپی شارلی هبدو

از آنجایی که درون ایران اشغالی زندگی می کنم
پس دسترسی به نسخه ی چاپی شارلی هبدو ندارم
چه اندازه دوست داشتم که نسخه های چاپی کاریکاتورهایش را داشتم
شارلی هبدو همین چند روز پیش کاریکاتوری را انتشار داده بود که
یک خودرویی را نشان می داد که دو نفر را زیر گرفته است
و در سخنی کنایه آمیز نوشته شده بود:
دین اسلام،دین آشتی و دوستی و همزیستی.

کاریکاتور این شماره از شارلی هبدو، اشاره به کنش های تروریستی
داشت که از سوی جهادگراها انجام شده بود.

بسیار افسوس که دسترسی به گاهنامه ی شارلی هبدو ندارم
دوست داشتم پس از انتشار هرباره ی شارلی هبدو
آن را از دکه های روزنامه فروشی خریداری می کردم
و با شوق و ذوق فراوان راهی خانه میشدم تا نگاهی به کاریکاتورهایش بیندازم.

۷-۶-۲۵۷۶ پارسی

واداشتن کارگران کارخانه ی چسب هل به نماز اجباری

گویا در یک کارخانه ای در ایران(کارخانه ی چسب هل)
کارگران را وادار به نماز خواندن می کنند
و اگر کسی نماز نخواند او را جریمه و یا هتا بیرونش می کنند.
خب زمانی که می آیید و به آخوندها و یک رژیم دینی رای می دهید
باید هم چنین بلایی سرتان بیاید،زمانی که در روز آشورا و تاسوا
برای کسانی سوگواری می کنید که اگر به توان می رسیدند
تک تک مخالفان و دگراندیشان را از میان بر می داشتند
باید هم چنین روزگاری به سراغتان بیاید
هسین هم مانند پدرش الی و مانند پدربزرگش مهمد
هدفش چیزی به جز رسیدن به دیکتاتوری نبود.
زمانی که خودتان را تسلیم شده در برابر دین می دانید
و خودتان را بنده(برده) می نامید باید هم چنین سرگذشتی داشته باشید.
تا زمانی که مردم به آزادی اندیشه و استقلال در اندیشه نرسیده اند
چنین روندی همچنان دنباله خواهد داشت و هتا روزهای بدتر از این هم
به سراغشان خواهد آمد.

۶-۶-۲۵۷۶ پارسی