سران رژيم ننگین اسلامی،جرات زیر پا گذاشتن آشکار توافق هسته ای را ندارند

این آقای دونالد ترامپ،آدمی پیش بینی نشدنی است و تا اینجای ریاست جمهوری اش
هیچ کاری را بدون آینده نگری انجام نداده است.
این که بگوییم کی آمریکایی ها با رژیم ننگین اسلامی وارد نبرد خواهند شد
یک گمانه زنی است و البته پیش نشانگرهای چنین تسمیمی از سوی آمریکایی ها
آشکار شده است،آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمیتوانند با
رژيم ننگین اسلامی کنار بیایند.
آمریکا، هم توان از میان بردن رژیم ننگین اسلامی را دارد و هم تسمیم این کار را دارد
البته آنها بهتر می دانند این کار را با هزینه ی کمتری انجام دهند و اگر نتوانستند
دست روی گزینه های دیگر خواهند گذاشت.
زیاد به گنده گویی های سران رژيم ننگین اسلامی توجه نکنید
آنها در زمان کنونی جرات زیر پا گذاشتن آشکار توافق هسته ای را ندارند
شماری از میهن پرست های دروغین نیز این روزها دوره افتاده اند
که برای پاسداری از میهنمان نیاز به بمب هسته ای داریم
اینها این را نمی دانند که ایران، هم اکنون در اشغال تروریسم اسلامی است
رژيم ننگین اسلامی هتا پرچممان را هم از ما گرفته است آن هنگام اینها
به جای اینکه در برابر رژيم ننگین اسلامی بایستند،خواسته یا ناخواسته
در کنار رژيم ننگین اسلامی ایستاده اند،سپاه تروریستی پاسداران
بازوی تروریستی رژيم ننگین اسلامی می باشد،این سازمان تروریستی
پاسدار ایران زمین نیست بلکه پاسدار اسلام ننگین و انقلاب ننگین اسلامی است.
نرمش آمریکایی ها در برابر رژيم ننگین اسلامی پایان پذیرفته است
چون اوبامایی در کار نیست که هوای رژيم ننگین اسلامی را داشته باشد
نیروی دریایی آمریکا را بنگرید که دیگر گستاخی قایق های تندروی
سپاه تروریستی پاسداران را بی پاسخ نمی گذارد
درباره ی توانمندی نیروهای هوایی آمریکا همین بس که یک خلبان آمریکایی
هواپیمای اف ۲۲، بی آنکه خلبان هواپیمای جنگنده ی رژيم اسلامی،بفهمد
هواپیمایش را به پشت بال هواپیمای او می رساند و سپس در پیغامی رادیویی
به خلبان رژیم اسلامی می گوید که: به خانه برگرد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شمار پروازهای شناسایی و جاسوسی
آمریکایی ها بر فراز ایران افزایش یافته است و خبرها نشان از جنب و جوش های
آمریکایی ها در پیرامون ایران دارد.

۹-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements