خاموش شدن همیشگی بخش پارسی رادیو اسراییل

بخش پارسی رادیو اسراییل در اردیبهشت ماه بود که به کار خودش پایان داد
ولی در خردادماه و اگر اشتباه نکنم در شانزدهم خردادماه،این رادیو با نامی دیگر
آغاز به کار آزمایشی کرد و هتا فایل شنیداری سه برنامه ی آزمایشی اش
نیز در تارنمای رادیو اسراییل،موجود بود که من یکی از برنامه ها را گوش دادم
که اگر درست یادم مانده باشد در بخشی از این برنامه به این پرداخته شده بود که
کارشناسان اسراییلی داده هایی به دست آورده بودند که نشان می داد
گروه تروریستی دولت اسلامی به دنبال استفاده از باتری لپ تاپ ها برای
انجام کارهای خرابکارانه در هواپیماها می باشد که هتا اگر یادتان باشد
قانونی گذاشته شد که مسافران خارجی به آمریکا نمی توانستند با خودشان
لپ تاپ به درون هواپیما ببرند.
از بازگشت رادیو اسراییل آن هم در شکلی دیگر،بسیار شادمان شده بودم
ولی پس از آن سه فایل شنیداری ، دیگر تارنمای رادیو اسراییل به روز نشد
تا اینکه امروز به تارنمای رادیو اسراییل نگاهی انداختم و با پیامی روبرو شدم
که از پایان کار همیشگی رادیو اسراییل، خبر می داد.
شنیدن خبر خاموش شدن همیشگی بخش پارسی رادیو اسراییل
برایم مایه ی اندوه است چون تازه تازه می خواستم دنبال کننده ی روزانه ی
این رادیو شوم که این چنین شد ، این روزها تارنماها،وبلاگ ها و رادیو ها
یکی پس از دیگری خاموش میشوند و به تاریخ می پیوندند.

۷-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements