راهی آسان و کم هزینه برای دونالد ترامپ

نام سپاه تروریستی پاسداران اکنون در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفته است
آمریکایی ها هم در تلاش هستند تا با فشارهای سنگین و شدید اقتسادی و سیاسی
رژیم ننگین اسلامی را به زانو درآورند، این فشارها و بایکوت ها نه تنها
سازمان تروریستی سپاه پاسداران را نشانه گرفته است بلکه کل رژيم ننگین اسلامی
را نیز نشانه گرفته است،کیست که نداند بخش بسیار بزرگی از اقتساد ایران اشغالی
در دستان سازمان تروریستی سپاه پاسداران است؟
فلج شدن سپاه تروریستی پاسداران ینی فلج شدن رژيم ننگین اسلامی.
خبر ها نشان از آن دارد که هم هزب جمهوری خواه و هم هزب دموکرات
تسمیمشان بر این است که فشارهای اقتسادی و سیاسی را روی رژيم ننگین اسلامی،افزایش دهند.
دونالد ترامپ هم فردی نیست که در رویارویی با رژیم ننگین اسلامی
از خودش کوتاهی و یا نرمش نشان دهد.
بایکوت شدید و فلج کننده ی اقتسادی و سیاسی که بتواند رژيم ننگین اسلامی
را به سختی ادب کند،تنها راهکار موجود است و این برای دولت دونالد ترامپ
نیز راهی آسان و کم هزینه است.
نخست باید این راه آزموده شود و اگر این گزینه کارایی نداشت
می توان روی گزینه های دیگر نیز کار کرد ولی من بر این باورم
که بایکوت و فشار شدید اقتسادی و سیاسی می تواند در کوتاه مدت
رژيم ننگین اسلامی را با چالش های درونی زیادی روبرو کند
افزون بر این ،دولت دونالد ترامپ می تواند سیگنال های امیدوار کننده ای
را به ما آزادیبانان بفرستد چرا که ما دشمن مشترکی به نام رژیم ننگین اسلامی داریم.
دولت دونالد ترامپ به درستی دریافته است که نمیتوان با
رژیم ننگین اسلامی کنار آمد و سخن من هم این است که نمیتوان
با ساختاری که به دنبال گسترش تروریسم اسلامی است،کنار آمد
این ساختار تنها به دنبال سربه نیست کردن ما آزادیبانان می باشد
و برای رسیدن به این هدف ، پشتوانه ای به نام مقدسات و باورهای دینی را دارد
آیا با چنین ساختاری میتوان کنار آمد؟
یک تنگنای شدید اقتسادی و به انزوا کشانده شدن هر چه بیشتر
رژیم ننگین اسلامی،خواهد توانست زمینه را برای سرنگونی
رژيم ننگین اسلامی فراهم کند.
این پول نفت است که توانسته است شمار زیادی را در ردیف نیروهای
وفادار به رژیم ننگین اسلامی،نگه دارد و اگر رژيم ننگین اسلامی
نتواند بازاری برای فروش نفت خودش داشته باشد آن هنگام
رژیم ملایان به دردسر خواهد افتاد.

۲-۵-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements