چرا خدا، انسان ها را کمر به بالا نیافریده است؟

چند روز پیش یکی از کاربران بالاترین در بالابلاگش،نوشته ای از
بهنوش بختیاری را گذاشته بود،بهنوش بختیاری در نوشته ی خودش
که در واکنش به مرگ تلخ آتنا اسلانی بود،سخنان انتقادی و تندی زده بود
که من با خواندنش،شوکه شدم.
اگر نمی دانستم که این نوشته از سوی بهنوش بختیاری است
شک نمی کردم که باید نوشته ای از سوی یک خداناباور بوده باشد.
نکته ی جالب در نوشته ی بهنوش بختیاری در این است که
بخش پایانی نوشته ی ایشان با بخش زیادی از نوشته اش همخوانی ندارد
شاید ایشان از ترس چوب خدای پندارین و یا از ترس واکنش های ساختار دین
نوشته را این گونه به پایان برده است.
نوشته ی ایشان برایم خیلی جالب بود به ویژه در آن جایی که می گوید:
نمی دانم چرا خدا،آدم ها را کمر به بالا نیافریده است؟

۳۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements