آیا رادیو فردا،در جهت نجات آزادی گام بر می دارد؟

اگر نوشته های موجود در تارنمای رادیو فردا را دنبال کنید خواهید دید
که جهت گیری همسویی با سیاست های رژیم ننگین اسلامی پیدا کرده است
آن چنان که هتا در روزهای گذشته نیز یکی از کارکنان رادیو فردا
به دلیل واکنش نشان دادن به همین سیاست های رادیو فردا
و به دلیل پای فشاری روی دیدگاه های ناوابسته ی خودش
از رادیو فردا کنار گذاشته شد که واکنش های زیادی را از سوی
کاربران ایرانی به دنبال داشت.
هتا گمنامیان نیز در یکی از نوشته های وبلاگش،اشاره ی کوتاهی
به فساد موجود در رادیو فردا کرده است.
پیش از این،شماری از ایرانیان به دلیل همسویی بی بی سی با
برخی از سیاست های رژیم ننگین اسلامی،این بنگاه سخن پراکنی را
آیت الله بی بی سی می نامیدند.
اگر اشتباه نکنم،رادیو فردا وابسته به رادیوی اروپای آزاد می باشد
و این سیاستی که رادیو فردا در پیش گرفته است هیچ همخوانی با
هدف ها و سیاست های رادیو اروپای آزاد که نجات آزادی باشد،ندارد.
اکنون باید پرسیده شود که آیا رادیو فردا در جهت نجات آزادی گام بر می دارد؟

۳۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements