گمنامیان و پیش نویس قانون پایه ای ایران

گمنامیان در وبلاگش به این اشاره کرده است که مدتی بود
داشته روی پیش نویس قانون پایه ای ایران کار می کرده است
او این پیش نویس را در تارنمای زیر در دسترس گذاشته است:
ghanon.org
گمنامیان همچنین افزوده است که اگر کسی پیشنهاد و انتقادی در این زمینه دارد
می تواند با او در میان بگذارد،این هم از نشانی وبلاگ گمنامیان:
gomnamian.blogspot.com
البته من هنوز این پیش نویس را نخوانده ام و تلاش خواهم کرد تا
نگاهی به آن بیندازم و دیدگاهم را نسبت به آن
در نوشته ای دیگر انتشار دهم.

۲۵-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements