در دسترس نبودن وبلاگ خسرو فروهر و اندوهگین شدن من

چند دقیقه ی پیش رفتم تا سری به وبلاگ خسرو فروهر بزنم
دیدم آن تارنمایی که ایشان در آن وبلاگ می نوشتند
در دسترس نیست و مهلت زمانی دامنه ی آن تارنما پایان یافته است.
و این از دست دادن نوشته های ایشان برای من مایه ی اندوه شد
نمی دانم ایشان در جایی دیگر برای خودشان می نویسند یا نه
چون من خواندن نوشته را بیشتر دوست دارم تا دیدن فایل ویدیویی
یا شنیدن فایلی شنیداری.
خب به ناچار از این پس باید بروم دنبال ویدیوهای ایشان در تارنمای یوتیوب
ولی امیدوارم ایشان وبلاگ دیگری بزنند تا بتوانم از آن جا دنبال کننده ی
نوشته هایشان باشم.
همین که دیدم وبلاگ ایشان در دسترس نیست بدجور دلم گرفت
برای در دسترس نبودن وبلاگ این انسان های نازنین
آدم تا این اندازه دلش می گیرد پس چه بهتر که از این پس
قدر و ارزش همدیگر را بدانیم و در کنار هم باشیم
و یکدیگر را تنها نگذاریم.

۲۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements