دستگیری یک بانوی ایرانی به اتهام آتش زدن بنیادنامه ی تروریسم اسلامی

در خبرها شنیدم که ماموران رژیم ننگین اسلامی،بانویی ایرانی را
به اتهام آتش زدن برگه های قرآن،دستگیر کرده اند.
می خواستم در اینباره چیزی بنویسم که دیدم کاربری با نام ارژنگ
در تارنمای خبری ایران پرس نیوز نوشته است:
روشن است که قرآن،کتابی می باشد که از سوی مردهای زن ستیز(مانند آخوندها در ایران)
نوشته شده است و هتا در قرآن،خداوند همیشه مستقیمن با مردها سخن می گوید
و هیچ سخن مسقیمی با زن ها ندارد.
برای نمونه در آیه ی ۲۴ سوره ی نسا،خداوند به مرد می گوید که اگر از همسرش
دلخور شد،چگونه او را تنبیه کند ولی خداوند سخنی برای زن ندارد که بگوید
اگر او از شوهرش دلخور شد،چه کار کند؟

دیدگاه این کاربر،کار من را برای نوشتن این نوشته آسان تر کرد
چون بخش زیادی از چیزی را که می خواستم بنویسم را او در
دیدگاهش آورده بود.
اگر این بانوی ایرانی،چند برگ از قرآن را آتش زده است
من سه بار این بنیادنامه ی تروریسم اسلامی که همان تازینامه(قرآن)باشد
را به دو نیم کرده و آتشش زده ام.
این نوشته را در پشتیبانی از این زن آزادی خواه انتشار می دهم
تا مبادا خبر دستگیری این زن در لابه لای خبرها و در میان سکوت و بی تفاوتی
ایرانیان،گم و فراموش شود.
درود بر این زن آزادی خواه که این ننگ نامه را به آتش کشیده است.

۲۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements