جلوگیری از ورود یک بسیجی شناخته شده به خاک آمریکا

امروز در خبرها خواندم که آمریکایی ها جلوی ورود یک بسیجی به خاک آمریکا را
که گفته میشود نامش سید مهسن دهنوی بوده را گرفته و او به ایران بازگردانده اند.
این فرد، یک بسیجی شناخته شده می باشد که در زمینه ی فناوری رادار با نیروی هوایی
سازمان تروریستی سپاه پاسداران همکاری داشته است.
اگر اشتباه نکنم در خبرها دیدم که تارنمای تقاطع،افشا کننده ی نام این بسیجی بوده است
این بسیجی هتا خانواده اش را هم با خودش برده بود و لابد شادمان از این بود
که هم می تواند در ایران اشغالی،فریاد مرگ بر آمریکا و فریاد مرگ بر اسراییل سر دهد
و هم می تواند با گول زدن آمریکایی ها و در لباس یک پژوهشگر پزشکی
با خانواده اش وارد خاک آمریکا شود و نقش ستون پنجم رژيم ننگین اسلامی
را بازی کند و با پول های تاراج شده از سوی رژیم ننگین اسلامی،برای خودش
در آمریکا خوشگذرانی کند.
من که از شنیدن این خبر بسیار خشنود شدم،چرا باید کسی را که آرزوی نابودی
جهان آزاد را دارد و فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهد را بگذارند که وارد خاک
آمریکا شود؟
دیگر گذشت آن زمان که اینها می توانستند به آسانی و در پوشش های گوناگون
به کشور آمریکا وارد و یا خارج شوند،آن روزها به سر آمده است.

۲۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements