نوشته ای کوتاه درباره ی شاهین دادخواه

کژدم در نوشته های روشنگرانه اش درباره ی شاهین دادخواه
در بررسی یکی از فایل های ویدیویی شاهین دادخواه اشاره به
قفسه ای در پشت شاهین دادخواه می کند که ردیف های پایینی
پر است از کتاب و ردیف بالایی پر از سی دی و دی وی دی.
یکی از کتاب هایی که کژدم روی آن انگشت گذاشته است کتابی است با نام
کارگزار قدرت(The power broker) که نویسنده ی آن رابرت ای کارو می باشد
که در ۱۲ ژوییه ی سال ۱۹۷۵ انتشار یافته که در تارنمای آمازون نیز
این کتاب برای فروش موجود است.
گویا در این کتاب به فردی به نام رابرت موسا پرداخته شده است که
برای نیم سده یکی آدمی پرنفوذ و نیرومند در نیویورک بوده است
و در پشت بسیاری از پروژه های شهری و ساختمانی نیویورک نقش داشته است
به ویژه در آفریدن چشم اندازها و ساخت و سازهای شهری نیویورک.
در یک جایی خواندم که رابرت موسا در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به او
میشده است گفته بود:کسی که می تواند،می سازد و کسی که نمی تواند،انتقاد می کند.
خواندن این کتاب می تواند بسیار سودمند باشد ولی اگر همچون من در ایران اشغالی
زندگی می کنید نروید و شتابزده این کتاب را خریداری نکنید چون ماموران رژیم ننگین اسلامی
روی این کتاب زوم خواهند کرد، زمانی که اشاره ای به این کتاب میشود
امکان دارد که چندین نفر پیدا شوند که بروند دنبال پیدا کردن نسخه ای از آن
و ناخواسته در دام پهن شده از سوی رژیم ننگین اسلامی گیر بیفتند.
با این اندک دانستنی درباره ی رابرت موسا میتوان هدس زد که او بایست
در گذر زمان توانسته است که آدم پر نفوذ و نیرومندی شده باشد و پول کافی برای
پیشبرد سیاست های خودش داشته باشد و هتا بتواند در تسمیم دولت نیز
دخالت داشته و برای خودش یک ساختار موازی درست کرده باشد که به چشم نمی آمده است
البته این گمانه زنی من می باشد و از آنجایی که
آگاهی بیشتری درباره ی این فرد ندارم از گمانه زنی های بیشتر درباره اش
پرهیز می کنم، اکنون برگردم به ماجرای شاهین دادخواه،آن گونه که پیدا است این فرد
با سازمان های امنیتی و جاسوسی رژيم ننگین اسلامی برای سال ها همکاری داشته
و برای رژیم ننگین اسلامی تا آنجا که توانسته خوش خدمتی های زیادی کرده است
و به گفته ی خودش از سوی همین رژيم ننگین اسلامی به اتهام جاسوسی برای
بیگانگان دستگیر و زندانی شده و چندماه پس از آزادی اش،از ایران بیرون رفته است.
آقای شاهین دادخواه باید بداند که همکاری های امنیتی و همکاری های جاسوسی او
برای رژيم ننگین اسلامی را که سالها به درازا کشیده است را نمیتوان به این آسانی ها
فراموش کرد،ینی او این همه برای رژیم ننگین اسلامی کار کرده است و
هیچ لکه ی سیاهی در کارنامه اش نمی توان یافت؟و او پاک پاک است؟
این را هم بگویم که هیچ آگاهی و نوشته ی به درد بخوری که نشان دهد او دقیقن
پیش از دی ماه سال ۱۳۸۹ کجا بوده و چه می کرده است وجود ندارد
مگر همان چیزهایی که پس از دستگیری اش انتشار یافته که آنها هم از زبان خودش می باشد
و آگاهی چندانی در اختیار ما نمی گذارد.
آن چه که میتوان از برخی سخنان این فرد فهمید
این است که او جهت گیری همین سبزاللهی ها را دارد.
خب،اگر به راستی هدف ایشان افشاگری است آیا بهتر نیست درباره ی
این بیست سال همکاری تنگاتنگش با سرویس های جاسوسی و
امنیتی رژيم ننگین اسلامی ،چیزهای بیشتری بگوید؟

۲۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements