رویارویی آمریکا با رژیم ننگین اسلامی،از کجا می تواند آغاز شود؟

گمانه زنی ها بر این است که سرآغاز جنگ آمریکا با رژیم ننگین اسلامی
از سوریه خواهد بود ولی بگذارید اندکی دورتر را هم ببینیم.
شاید جرقه ی این جنگ از سوریه آغاز شود ولی امکانش هست که آمریکایی ها
بهترین شیوه ی جنگ را جنگ در خانه ی دشمن بدانند.
ینی اینکه گستاخی های سپاه تروریستی پاسداران در سوریه و کمک رسانی شان
به گروه تروریستی هزب الله لبنان،میتواند مجوز و بهانه ای خوب برای
نبرد مستقیم آمریکا با رژیم ننگین اسلامی باشد.
در این که آمریکایی ها و هتا اسراییلی ها واکنشی سخت به هرگونه تجاوزگری
و پیشروی نیروهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی خواهند داد،شکی نباید داشت.
هتا اگر دیده باشید خمپاره پرانی هایی که از خاک سوریه به سوی اسراییل
انجام میشود را هیچگاه سپاه تروریستی پاسداران و نیروهای تروریستی هزب الله لبنان
مستقیمن انجام نمی دهند چون به شدت از واکنش اسراییل می ترسند.
اسراییل،به اهتمال زیاد وارد جنگ مستقیم با رژیم ننگین اسلامی نخواهد شد
و خودش را وارد این جریان نخواهد کرد،سازمان تروریستی هزب الله لبنان
و سازمان تروریستی سپاه پاسداران بهانه ای برای موشک پرانی به اسراییل
نخواهند داشت چون اگر جنگی رخ دهد،جنگی میان آمریکا و رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
آمریکایی ها همچنان از مهره های خودشان در سوریه پشتیبانی خواهند کرد
جنگ فراگیر آمریکا با رژیم ننگین اسلامی را شاید بتوان گفت که از همین
آبهای جنوب ایران،آغاز خواهد شد.
بسته شدن تنگه ی هرمز از سوی آمریکایی ها،نشانگر پایان کار
رژيم ننگین اسلامی خواهد بود و راه گریزی برای پاسدارها و ملایان در کار نخواهد بود.
بهترین کار این است که آمریکایی ها در یک کنش برق آسا،کنترل مرزهای میان
سوریه و ایراک را به دست بگیرند و ارتش اسراییل به هالت آماده باش کامل
در بیاید و سپس تنگه ی هرمز بسته شود.
سپس آمریکایی ها می توانند نقشه ی خودشان را پیاده کنند،همین که
راه های دسترسی رژیم ننگین اسلامی به بیرون از مرزهایش
بسته شود،خود به خود نیروهای وابسته به آن مانند نیروی تروریستی قدس
و سازمان تروریستی هزب الله لبنان،کارایی خودشان را در سوریه و لبنان
از دست خواهند داد و فلج خواهند شد،پس می توان با اتمینان گفت که
بهترین کار،جنگ در خانه ی دشمن است.

۱۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements