امکان رویارویی آمریکا با رژیم ننگین اسلامی

به هر ترتیبی که هست،رژیم ننگین اسلامی باید سرنگون شود و هتا
می بینم که تسمیم دولت دونالد ترامپ بر این است که باید زمینه ی
سرنگونی و نابودی رژیم ننگین اسلامی،فراهم شود.
نیروهایی وجود دارند که دولت دونالد ترامپ می تواند با آن ها
نه تنها وارد گفت و گو بلکه وارد همکاری شود.
آموزش و تجهیز نیروها می بایست از سوی آمریکایی ها انجام شود
این نیروها می توانند وارد نبردهای زمینی شوند و برای پاکسازی
ایران اشغالی از نیروهای تروریستی وابسته به سپاه و بسیج
به کار گرفته شوند.
مردم ستمدیده ی کردستان ایران،نباید در این میان دست کم گرفته شوند
چون آنها نیروی بزرگی هستند که می توانند رژیم ننگین اسلامی را
در بخش های کرد نشین ایران به بن بست برسانند.
سرمایه گذاری باید روی نیروهای آزادی خواه سکولار انجام شود و این نیروها
باید در کانون توجه دولت دونالد ترامپ باشند.
دولت دونالد ترامپ می بایست این را بداند و البته می داند که
کره ی شمالی را تا اندازه ی زیادی با برخی اهرم های فشار سیاسی
و اقتسادی میتوان مهار و فلج کرد ولی رژیم ننگین اسلامی را گمان نکنم
که بتوان به این سادگی ها مهار کرد چون به دنبال گسترش ویروس وار خودش
در سراسر کره ی زمین می باشد و هتا توانسته است برای خودش در سوریه
و لبنان و یمن و ایراک،جاباز کند.
اگر جنگی رخ دهد،روشن است که نیروهای آمریکایی،نبرد گسترده ی
هوایی و موشکی را برنامه ریزی خواهند کرد و این که نیروهای زمینی
چگونه وارد میدان خواهند شد و این نیروها چه کسانی خواهند بود؟
از نیروهای آمریکایی یا از نیروهای سرنگونی خواه و یا ترکیبی از هر دو؟
این ها پرسش هایی است که به میان می آید.
شک نباید کرد که در این زمینه ، کشورهای دیگری نیز با آمریکایی ها همکاری خواهند کرد
و این را هم نباید فراموش کرد که آمریکایی ها،پایگاه های زیادی در خاورمیانه دارند.
اگر آمریکایی ها به فرمان دونالد ترامپ،جنگی را آغاز کنند، به هیچ روی
دوست نخواهند داشت که این جنگ،خیلی به درازا بکشد و کار را در
همان روزهای نخستش به پایان خواهند رساند.
در زمان کنونی،گزینه ی دیگری برای سرنگونی رژیم ننگین اسلامی
هتا ارزش فکر کردن هم ندارد چون دارای ولی و اگر و اما و شاید های فراوانی خواهد بود
و نتیجه ای نیز به دنبال نخواهند داشت مگر درنده تر شدن رژیم ننگین اسلامی.
اگر نیازی به گردآوری نیرو برای نبرد با رژیم ننگین اسلامی
وجود داشته باشد،من یکی که آماده هستم ولی سایر نیروها چی؟
آنها چه کسانی اند؟آیا آنها وارد بازی خواهند شد یا نه؟
آیا کلن قرار است که از چنین نیروهایی،کمک گرفته شود؟
و این که آیا میتوان به چنین نیروهایی اتمینان کرد؟
امیدوارم نبرد با رژيم ننگین اسلامی از روی کاغذ به روی زمین کشیده شود
هر چه که باشد،رژیم ننگین اسلامی و بازوی تروریستی اش(سپاه پاسداران)
بهتر از همه می دانند که راه گریزی در کار نخواهد بود.

۱۲-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements