مهدویت و تروریسم اسلامی

در برنامه ای رادیویی از شبکه ی مارف رژیم ننگین اسلامی
آخوندی داشت درباره ی افسانه ی امام زمان می گفت:
امام زمان با ده هزار نفر می آید و مکه و مدینه و ایراک را می گیرد
و دوستداران امام زمان نیز در ایراک به او می پیوندند
و پس از آن با لشگر سفیانی می جنگند و سپس راهی اورشلیم میشوند
تا با ترساییان و یهودیانی که اسلام را نپذیرفته و با امام زمان
پیمان نبسته اند،بجنگند.
این مهدویت،همان نسخه ی شیایی(شیعه) از تروریسم اسلامی می باشد
بارها خود همین سربازان سازمان تروریستی دولت اسلامی ایراک و شام
گوشه ای از تروریسم اسلامی را با کشتار ناباوران به اسلام،نشان داده اند
و به دنبال آن، چهره ی اسلام ننگین،بیش از پیش آشکار شده است.
البته این را هم بگویم که دین ها،همگی سر و ته یک کرباس اند
ولی اسلام در زمینه ی ترور و خشونت،یک چیز دیگری است.
این آخوندها گمان می کنند که با این یاوه گویی هایشان می توانند
دگراندیشان را بترسانند،من خودم چند سالی است که از دین اسلام
بیرون آمده و به ارتداد رسیده ام و اکنون یک کافر هستم
یک بی خدا.
نکته:
البته آن آخوند در سخنش به جای اورشلیم از بیت المقدس و یا
قدس استفاده کرده بود که من بهتر دانستم تا از نام اورشلیم استفاده کنم.

۱۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements