تقویم من،تقویمی ایرانی است

تاریخی که من در پایان نوشته هایم می زنم،گاه شماری ایرانی است
که اشاره ای دارد به تاجگذاری کوروش بزرگ.
چرا گاه شماری من،باید گاه شماری اسلامی باشد؟
آن هم یک گاه شماری بیگانه و سد البته به درد نخور.
گاه شماری اسلامی به درد ۱۴۰۰ سال پیش هم نمی خورد چه برسد به زمان کنونی.
چرا باید تقویم من،سرآغازش برسد به زمان کوچ پیامبر اسلام
از مکه به مدینه؟این تقویم مال اسلامگرایان است،نه من.
تقویم من،تقویمی ایرانی باید باشد که هست
و من از همان آغاز نوشتن در این وبلاگ،تاریخ نوشته هایم
سازگار با تقویم پارسی بوده است که برخی ها آن را تقویم پادشاهی نیز می نامند.

۱۰-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements