گویا جان آن سگ برایشان پشیزی هم ارزش نداشت

تلویزیون ، یک گروه پزشکی را نشان می داد که توانسته بودند یک نمونه از
دستگاه پزشکی را بسازند و برای آزمودن دستگاه، داشتند آن را روی
یک سگ آزمایش می کردند،اگر درست فهمیده باشم آن گروه پزشکی
نخست یک اختلال در کارکرد قلب سگ پدید می آوردند و سپس
با دستگاه می افتادند به جان سگ،شاید هم شوک به او می دادند
چون از تلویزیون دور بودم نتوانستم ببینم که دقیقن داشتند چه بلایی
بر سر آن سگ بیچاره می آوردند ولی تکان خوردن یکی از پاهای سگ را می دیدم.
به هنگام این آزمایش بر روی آن سگ
پزشک ها چنان ذوق زده بودند که نگو و نپرس
شک ندارم که برای گزارشگر و آن گروه پزشکی، جان آن سگ هتا
پشیزی هم ارزش نداشت و این درست همان اخلاقی است که مردم از آن دم می زنند.
چه کسی و چه چیزی به این انسان ها،این اجازه را می دهد که
خودشان را مالک گونه های جانوری بدانند و هر بلایی که دلشان خواست
سر آن ها بیاورند؟
اگر آزمایش سنگدلانه ی دستگاه پزشکی روی سگ خوب است
چرا آن را روی خودشان و یا دلبندانشان آزمایش نمی کنند؟
نکند چون زورشان به جانوران زبان بسته می رسد
خودشان را مجاز به هر گونه رفتاری با آنان می دانند؟

نکته:
من گیاهخوار هستم.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements