منفجر شدن مسجد نوری

همین چند روز پیش بود که خبرگزاری ها نوشته بودند که سربازان دولت اسلامی
مسجد نوری را منفجر کرده اند،در همان روز، کژدم در وبلاگش به نکته ی خوبی
اشاره کرده بود که بهتر دانستم تا از یادم نرفته است چکیده ی آن را اینجا بنویسم:
مسجد نوری،همان مسجدی است که ابوبکر بغدادی در آن خودش را خلیفه ی
مسلمانان برشمرد و این مسجد،بی شک از سوی نیروهای دولت اسلامی
اگر ارزشش کمتر از مکه و مدینه نباشد،کمتر نیست و از آنجایی که
در پیشینه ی رژیم اسلامی هم وجود دارد
آنها وجود مسجد سنی ها را بر نمی تابند
و بارها پیش آمده است که هتا در خود ایران و تهران،مسجد سننی ها
از سوی نیروهای امنیتی رژيم اسلامی،ویران شده است
پس اهتمال این که، این مسجد را نیروهای وابسته به رژيم اسلامی
منفجر کرده باشند،بسیار بالا می باشد.

نکته:
دولت اسلامی و رژيم اسلامی،از پشتیبانان و گسترش دهندگان
تروریسم اسلامی می باشند و فرق چندانی با هم ندارند.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements