دسترسی رژیم بشار اسد به گاز سارین

می دانیم که جنایتکاری به نام بشار اسد ، دسترسی به گاز سارین دارد
و هر زمان که اراده کرده از آن نیز استفاده کرده است، این به خودی خود ترسناک است
که چنین ماده ی کشنده ای در دسترس چنین کشتارگری باشد.
همین دولت سوریه، پیشتر ها به دنبال دستیابی به فناوری های هسته ای بود
و تلاش های زیادی هم در این زمینه کرده بود تا این که جنگنده های اسراییل در
سال ۲۰۰۷،در یک تک شبانه توانستند تاسیسات هسته ای سوریه در دیر زور
را نابود کنند آن هم پیش از آن که این تاسیسات هسته ای،راه اندازی شود.
خب این یک کار پیشگیرانه ای بود که اسراییلی ها انجام دادند و ختر بزرگی
را دور کردند وگرنه امکان داشت اکنون رژیم بشار اسد، افزون بر بمب های شیمیایی
هتا بمب هسته ای هم داشته باشد هرچند که اهتمالش کم بوده باشد.
زمانی نگرانی ها افزایش پیدا می کند که بدانیم رژیم ننگین اسلامی
پشتیبان رژیم بشار اسد است , روس ها هم در این میان دارند
این دو را پشتیبانی می کنند.
بشار اسد نشان داده است که برای ماندن در قدرت هتا مخالفانش
را راهی کوره های آدمسوزی می کند درست همان کاری که هیتلر
با یهودیان انجام می داد ، بودن این چنین کسانی برای جهان بسیار زیانبار است.
پس از نابودی دولت اسلامی،نوبتی هم که باشد باید نوبت نابودی موارد زیر باشد:
رژيم بشار اسد،رژيم ننگین اسلامی و سازمان تروریستی هزب الله لبنان
با نابودی این سه،نابودی سایر گروه های هوادار تروریسم اسلامی نیز
بسیار آسان خواهد شد.
البته این روس ها نیز بدجوری موی دماغ هستند و تنها کاری که
از دستشان برمی آید این است که بگویند ما این اندازه بمب هسته ای داریم
و یا موشک های قاره پیمایشان را به نمایش می گذارند.
البته موشک هایشان اگر مانند موشک های فوتوشاپی رژیم ننگین اسلامی باشد
که کارشان زار است ، روس ها اگر کلاهک هسته ای بر روی موشک هایشان
نداشتند شک نکنید که موشک هایشان نمی توانست کارایی چندانی داشته باشد
و به سرنوشت موشک های شلیک شده و یا شلیک نشده ی سپاه پاسداران
که به سوی قلمروی دولت اسلامی پرتاب شده بودند،دچار میشدند.
یک فشار سنگین اقتسادی می تواند روس ها را تا اندازه ای سرجایشان بنشاند
و این کار باید زیرکانه و بسیار هوشمندانه انجام گیرد،تنگنای شدید و فراگیر اقتسادی
می تواند هتا نیرومندترین کشورها را به زانو در بیاورد.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements