آمریکا و گشوده شدن جبهه ای تازه در سوریه

در پیشینه ی رژیم بشار اسد،استفاده از بمب های بشکه ای و کوره های
آدم سوزی وجود دارد،بماند که چندبار هم از بمب های شیمیایی برای
کشتار مخالفانش استفاده کرده است و امکان دارد که باز هم
از بمب های شیمیایی استفاده کند.
جنب و جوش های تازه ی آمریکایی ها نشان از این دارد که می خواهند
جبهه ای تازه در سوریه بگشایند،اگر آمریکا خواستار سرنگونی رژیم ننگین اسلامی است
می تواند در راستای همین هدفش جبهه ای تازه را در سوریه بگشاید.
دولت دونالد ترامپ نباید خودش را درگیر جنگی سنگین در سوریه کند
همین که پایگاه های هوایی رژیم بشار اسد از مدار خارج شوند
می تواند تا اندازه ی زیادی کارساز باشد.
البته نیروهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی مانند نیروی تروریستی
قدس سپاه پاسداران و سازمان تروریستی هزب الله لبنان نیز باید از سوی
آمریکایی ها،سیلی سنگینی دریافت کنند،برای رسیدن به این هدف
کافی است که نیروهای آمریکایی زمینه را جوری فراهم کنند که نیروهای وابسته
به رژیم ننگین اسلامی در سوریه،آمریکایی ها را وادار کنند تا واکنشی خرد کننده
از خودشان نشان دهند.
اگر رژیم ننگین اسلامی،پایگاه های خودش در سوریه و پایگاه خودش در لبنان
را از دست بدهد،نیمی از آن بازی را که آغاز کرده است را خواهد باخت.
البته این زمینه چینی ها باید بسیار هوشمندانه انجام شود تا
بهترین نتیجه به دست آید.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements