کار سازمان تروریستی هزب الله لبنان باید یکسره شود

رفتارهای دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، کمابیش نشانگر
آن است که خواستار تغییر رژيم در ایران هستند و به خوبی نیز می دانند
که رژيم ننگین اسلامی به این آسانی ها از میان رفتنی نیست.
از میان بردن رژيم ننگین اسلامی نیاز به هزینه دارد و آمریکایی ها
به دنبال آنند که با کمترین هزینه این کار را انجام دهند.
نیروهای سکولار ایرانی می توانند هم پیمان خوبی با آمریکایی ها در نبرد
با رژیم ملایان باشند.
این را باید بپذیریم که سرنگونی رژيم ننگین اسلامی نیازمند
مبارزه های سنگینی است چه این مبارزه ها از درون مرزهای ایران باشد
و چه از بیرون از مرزهای ایران ،نخستین کاری که آمریکایی ها اهتمالش هست
که انجام دهند،واپس راندن نیروهای وابسته به رژیم ننگین اسلامی
و مهار آن ها در خاک سوریه است که تا اندازه ای هم آمریکایی ها توانسته اند
با پشتیبانی از نیروهای هم پیمان خود در سوریه به هدفشان برسند.
ولی با این همه، رژيم ننگین اسلامی از خودش رفتارهایی نشان می دهد
که گویی می خواهد میزان پاسخ آمریکایی ها و هساسیت آن ها را بسنجد
سرنگونی هواپیمای جنگی ارتش بشار اسد و اگر اشتباه نکنم سرنگونی دو پهپاد
نیروهای وابسته به سپاه تروریستی پاسداران از سوی آمریکایی ها
و هتا واکنش های به هنگام ارتش اسراییل به موشک پرانی
و خمپاره پرانی ها از خاک سوریه و هم چنین واکنش ارتش اسراییل
نسبت به انتقال جنگ افزارها و مهمات به سازمان تروریستی هزب الله لبنان
نشانگر این است که آمریکایی ها و به ویژه ارتش اسراییل،آماده ی
پاسخ دهی به هر گونه تهدید از سوی سپاه تروریستی پاسداران
و سازمان تروریستی هزب الله لبنان می باشند.
جنب و جوش های پاسداران گور زینب در سوریه، همگی نشان از آن دارد
که آن ها هدفشان،نزدیک شدن به مرزهای اسراییل و تشنج آفرینی در
نزدیکی مرزهای اسراییل است.
آمریکایی ها هم اکنون سرگرم پشتیبانی و کمک رسانی به نیروهای
هم پیمان خود در سوریه برای نابودی سازمان تروریستی دولت اسلامی اند
پس از آزاد سازی بخش هایی که در کنترل دولت اسلامی می باشد
آمریکایی ها خواهند توانست با ذهنی بازتر به نقش آفرینی بپردازند.
من بر این باور هستم که آمریکایی ها برای به دست گرفتن کنترل نبرد
می بایست جاپای خودشان را در سوریه سفت بکنند و نگذارند نیروهای
وابسته به رژيم بشار اسد و سپاه تروریستی پاسداران،پیشروی هایی
در خاک سوریه داشته باشند و به هیچ روی نباید نسبت به پشتیبانی
از نیروهای کرد سوری کوتاهی نشان بدهند و هتا می توانند به پشتیبانی
از سایر گروهای سکولار سوری مخالف رژیم بشار اسد نیز بپردازند.
نخست باید کار سازمان تروریستی هزب الله لبنان یکسره شود
چون این می تواند گامی بسیار بسیار مهم باشد.

۶-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements