دشمنی آشکار رژیم ننگین اسلامی با ایران و اسراییل

مافیای اسلام و ستون پنجم اسلام در ایران،با هر آن چه که اسلامی نباشد
دشمنی دارد،همین کوروش بزرگ،نه تنها در میان ایرانبانان بلکه در میان
یهودیان نیز از جایگاه بالا و ویژه ای برخوردار است.
این که در کشور اسراییل،برای گرامیداشت یاد و نام کوروش بزرگ
سکه و تمبر زده میشود و نام خیابانی در اسراییل به نام این پادشاه
آراسته میشود،نشانگر ارادت ویژه ای است که اسراییلی ها به این پادشاه دارند.
کوروش بزرگ،اسراییلی ها را که از سوی بابلی ها به بند کشیده شده بودند را
آزاد کرد و زمینه ی بازگشت آن ها به سرزمینشان را فراهم کرد و داریوش بزرگ
نیز کار کوروش بزرگ را نیمه کار نگذاشت و کمک های زیادی به یهودیان بازگشته
به میهنشان کرد.
همین کار کوروش بزرگ و ستوده شدنش از سوی ایرانبانان و اسراییلی ها
یکی از دلیل هایی است که رژيم ملایان را خشمگین می کند.
یادم هست در یکی از فیلم هایی که رژیم ننگین اسلامی از تلویزیون میلی اش
پخش میکرد،نسیریان که در این فیلم در نقش یک خاخام یهودی بود
به هنگام گفت و گو با پسرک،کوروش بزرگ و داریوش بزرگ را یهودی
به شمار می آورد و به او می گوید که او نیز باید مانند آن ها باشد
نام این فیلم اگر درست یادم مانده باشد،شکارچی شنبه یا شکارچی یکشنبه بود.
خب این ها همگی نشانگر آن است که رژیم ننگین اسلامی از آن جا که
با ایران دشمنی دارد و در به در به دنبال برپایی بلاد اسلامی و گسترش
قلمروی آن است،می کوشد با یهود جلوه دادن کوروش بزرگ و داریوش بزرگ
و زایونسیت نشان دادن این دو پادشاه ، به هدفش که همانا دشمنی با ایران و اسراییل است،برسد.
برای من که هیچ فرقی نمی کند که کوروش بزرگ و داریوش بزرگ،یهودی بوده باشند یا نه
چرا که برای من هیچ دین و کتاب آسمانی،دارای قداست نیست.
دو پادشاه ایرانی نامبرده در بالا،از جایگاه ارزشمندی در تاریخ ایران برخوردار هستند
و برای همین هم از سوی ایرانبانان،بسیار گرامی داشته میشوند.
این که شماری بسیجی و آخوند و پاسدار،در پاسارگاد و در کنار آرامگاه
کوروش بزرگ،نماز فتر را برپا کرده اند،این کار نشان دهنده ی اوج دشمنی
مافیای اسلام با نمادها و یادمان های ایرانی است.
تا زمانی که اسلام ننگین از ایران،بیرون رانده نشود
ایران،همچنان در اشغال مافیای اسلام خواهد بود
برای درمان بیماری باید با باکتری ها و ویروس های بیماری زا مبارزه کرد
تا درمان شد،ایران به ویروس اسلام آلوده شده است و این ویروس توانسته
شمار زیادی را دچار بیماری کند،باید با ریشه ی بیماری جنگیده شود
تا بیماری تا اندازه ی زیادی مهار شود.
آخوندها،همه اش از امت اسلامی سخن می گویند ولی این را نمی دانند
تا زمانی که یک کسی،باور به اسلام نداشته باشد،نمی تواند در شمار اسلامگراها
و جزو امت اسلامی باشد پس آخوندها هی نکوشند که همه ی ایرانیان را هم اندیش
با خودشان در نگر بگیرند.
من یک ایرانی هستم که در این سرزمین زاده شده و در همین سرزمین، زیر فشار سنگین
تروریسم اسلامی زندگی کرده و بزرگ شده ام و این را می دانم که با یکجا نشستن
و ساکت ماندن،چیزی دگرگون نخواهد شد و اگر چیزی هم دگرگون شود شک نکنید
که به زیان ما خواهد بود.
اگر به تنهایی توان شکست دادن رژيم ننگین اسلامی را نداریم
می توانیم از دولت دونالد ترامپ،درخواست کمک کنیم
البته این که می گویم ایران باید آزاد شود،این را هم باید بیفزایم
که آزاد سازی ایران،همراه با نبردهایی سنگین خواهد بود.
کسی که به دنبال آزاد سازی ایران اشغالی از دست رژيم ننگین اسلامی است
باید این را بداند که دارد گام در راهی بسیار دشوار می گذارد.
کافی است که اراده و خواست راستین ما برای آزاد سازی ایران
ثابت شود،آن هنگام کمک ها برای آزادسازی ایران،به سویمان سرازیر خواهد شد.
ما باید برای آزاد سازی ایران با دولت دونالد ترامپ وارد گفت و گو شویم
و اتمینان های لازم را به آنها برای مبارزه با رژیم ننگین اسلامی بدهیم.

۶-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements