اورشلیم زنده است،تل آویو زنده است،اسراییل زنده است

هر اندازه که دلتان میخواهد،گلوهایتان را پاره کنید
و فریاد مرگ بر اسراییل سر بدهید
با این کار،تنها خودتان را خسته خواهید کرد
چون کشور اسراییل همچنان سرپا و زنده و نیرومند است.
مگر کسانی در گذشته نبودند که آرزوی نابودی اسراییل را داشتند
و خواهان به دریا ریخته شدن اسراییلی ها بودند؟
خود تاریخ به این گواهی می دهد که آن بدخواهان
چگونه پاسخی دندان شکن و کوبنده از سوی اسراییل دریافت کردند.
کشور اسراییل،تنها نیست چون پشتیبانان زیادی دارد
از کشور آمریکا گرفته تا شماری از آزادی خواهان ایرانی
که خود من یکی از آن ها هستم.
پرچم اسراییل،همچنان بالا است،کاش ایران ما نیز
همچون اسراییل ، کشوری کوچک ولی نیرومند، اثرگذار و یکپارچه بود.
کشوری به این بزرگی که همه اش در اشغال مافیای اسلام می باشد
و شده است یکی از کانون های انتشار تبهکاری و تروریسم اسلامی
به راستی ، به چه دردی می خورد؟تا کی باید ایران در اشغال تروریسم اسلامی بماند؟
تروریسم اسلامی نه تنها باید تا پشت مرزهای ایران، رانده شود
بلکه باید نیست و نابود گردد.

۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements