سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی

زمانی که سازمانی مانند سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی
یک سازمان تروریستی شناخته میشود و در لیست سیاه نیز جای می گیرد
پس کسانی هم که برای این سازمان کار می کنند نیز خواه نا خواه
با خودشان برچسب تروریست را یدک خواهند کشید ،نمیشود که کسی برای
یک سازمان تروریستی مانند سپاه پاسداران کار بکند ولی سپس بگوید که
من تروریست نیستم،نمیشود هر کسی هر زمانی که دلش خواست به
سازمان های تروریستی بپیوندد و هر زمانی هم که خواست از آن بیرون بیاید
بی آنکه هزینه ای بپردازد، خب البته کسانی پیدا میشوند که بگویند ما نمی دانستیم
سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است ولی اینها چرا زمانی که پول مفت
از این سازمان می گرفتند و برای هدف های شوم رژیم ننگین اسلامی گام بر می داشتند
چرا آن زمان به این جای کارشان نیندیشیده بودند؟
بگذارید بی رو در بایستی بگویم،کسی که وارد یک سازمان تروریستی مانند
سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی میشود،چه دلش بخواهد و چه دلش نخواهد
به آن سازمان پیوسته است و با خودش واژه ی تروریست را یدک خواهد کشید
مگر اینکه در همان آغاز راه بپذیرد که اشتباه کرده است.

۲۹-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements