اینها می خواهند ایران را به سوی نابودی ببرند

ویدیویی هست در تارنمای یوتیوب که تاریخ آن به شش سال پیش بر میگردد
این ویدیو درباره ی گفت و گوی شمیرانی با آقایی به نام کهلیلی می باشد
در اینجا چکیده ای از این ویدیو را برایتان گزارش می کنم:
کهلیلی می گوید که در تهران زاده شده و پس از دوره ی دبیرستان به
آمریکا رفته و در کالیفرنیا،درس خوانده است.
او پس از اینکه درسش را به پایان می رساند، برای کمک به کشورش
به ایران باز می گردد و به پیشنهاد یکی از دوستان دوران کودکی اش
وارد سپاه پاسداران میشود.
کهلیلی،دانش آموخته در زمینه ی رایانه(کامپیوتر) بوده است.
او می دید که چگونه(۶۰ ماه پس از انقلاب)،ایرانیان را به زندان
می بردند و همان جا آنها را شکنجه و بهشان تجاوز می کردند
و با دیدن کشتارهایی که در کردستان به دست ماموران رژيم اسلامی
انجام میشد،به شدت نگران میشده است.
او فکر میکرد که اگر گزارش این رخدادها را به آمریکا بدهد
آنها به او کمک خواهند کرد، در همان زمان چند تا از ماموران اف بی آی
با او وارد گفت و گو می شوند و سپس او با ماموران سیا نیز دیدار می کند
و آن ماموران به کهلیلی می گویند که اگر او بتواند چشم و گوش آنها در
ایران باشد،خیلی بهتر خواهد بود.
کهلیلی در کتابش آورده است که چگونه اروپایی ها،داد و ستدهای
پشت پرده و پنهانی با رژیم ننگین اسلامی داشته اند تا آن جا که
به رژيم ننگین اسلامی این اجازه را می دادند تا مخالفانش را
در اروپا ترور کند،که بسیاری نیز در فرانسه،آلمان و انگلیس ترور شدند
کهلیلی بسیای از این ماجراهای پشت پرده را در کتابش آورده است.
کهلیلی می گوید که پس از تابستان سال ۱۹۷۹(آغاز دهه ی هشتاد)
به ایران بر میگردد و در واپسین روزهای سال ۱۹۷۹،وارد بخش
پژوهش های سپاه پاسداران میشود،پس از هشت-نه ماه
به آمریکا میرود و سپس دوباره به ایران بر میگردد
و پس از پایان جنگ هشت ساله ی رژیم اسلامی با رژیم سدام
به اروپا و آمریکا میرود،به گفته ی خودش
در پایان دهه ی هشتاد(۱۹۸۰) از ایران بیرون می آید.
او کتابی دارد با نام:
زمانی مناسب برای خیانت(زمان فاش گویی).
به گفته ی خودش،این کتاب او داستان همه ی ما می باشد
داستان های بچگی و آرامشمان(زمان پیش از انقلاب)
که درست به مانند یک رمان می باشد.
به گفته ی کهلیلی،او هتا با وزات دفا آمریکا(در زمینه ی ایران)
همکاری آموزشی دارد،ینی که او درس هم می دهد
تا دانسته شود که چگونه باید با دولت ایران رفتار کرد و یا از روش هایی
سخن به میان می آورد که رژيم اسلامی با کمک آن روش ها
مخالفانش را تهدید و ترور می کند.
به گفته ی کهلیلی: بسیاری از مهره های رژیم اسلامی
در آمریکا و جاهای دیگر نفوذ کرده اند،رژيم اسلامی میلیون ها دلار
برای مهره هایی که در خاک آمریکا دارد،هزینه می کند تا به
آمریکایی ها این چنین القا کنند که اگر با رژیم اسلامی،کنار بیایند
آن ها هم با شما کنار خواهند آمد و بهتر است نسبت به رژيم اسلامی
سخت گیری های کمتری نشان بدهند تا رژیم اسلامی نیز از خودش نرمش نشان دهد.
+
در بیش از چهار سد سال پیش،آخوند مجلسی،افسانه های امام زمان
و گفته ها و نوشته های دینی را که درباره ی این جاندار افسانه ای
بود را گردآوری کرده است.
خمینی خودش تا پیش از انقلاب،می گفت که سه هدف دارد:
رژیم شاه را سرنگون کند
رژیم اسلامی برپا کند
و پرچم اسلام را به امام زمان بدهد.
+
در این گفت و گو اشاره ای هم به سید جمال الدین اسدآبادی
آخوند خوانساری و خمینی شده است که هر سه تایشان در اندیشه ی
برپایی دولت و هکومتی اسلامی بودند.
+
در این گفت و گو،به فیلمی به نام پیدایی نزدیک است(ظهور نزدیک است)
نیز اشاره شده است که به دنبال اشاره به این فیلم:
خامنه ای به ری شهری گفته است که خمینی به او گفته بود:
سید الی(سید علی)،تو کسی هستی که پرچم را می دهی به امام زمان.

و این سند است که اینها می خواهند ایران را به سوی نابودی ببرند
آن هم به دلیل پای فشاری بر این باور که یک بچه ی پنج ساله
در ژرفای چاهی زندگی می کرده است و زندگی هم می کند تا زمانی که
از ته چاه بیرون بیاید و همه را بکشد و شکنجه کند و به همه تجاوز کند
تا این که همه به اسلام دلخواه اینها بگروند.
+
رژیم اسلامی،اکنون چند تکه است و اگر دولت های باختری
اندکی فشار بیاورند،این رژیم خواهد افتاد،چون در ایران
چند دستگی وجود دارد.
+
کهلیلی در پایان می گوید که:
دو کار بایست انجام شود،ما ایرانی ها باید بپذیریم که بتوانیم
کاری کنیم که این رژیم از جا کنده شود،چرا باید سرمان را بیندازیم پایین
تا اینها(ماموران رژیم اسلامی) در خیابان ها به ماها لگد بپرانند
و یا باتوم هایشان را روی زنان و دختران بلند بکنند و یا این که
در زندان ها،به مردم تجاوز بکنند؟
باید سدایمان را بلند کنیم و هر چه بیشتر آبروی رژیم اسلامی را ببریم.

نکته:
شما می توانید این ویدیو را در تارنمای یوتیوب بیابید
کافی است تا واژه ی کهلیلی را جستجو کنید.

۲۰-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements