کاریکاتور،خمینی:اسلام در خطر است

در کاریکاتور بالا که درباره ی خمینی است
پرسیده شده است که:
همان گونه که می دانیم،خمینی یکی از سرکردگان تروریسم اسلامی بود
اکنون ببینیم که او در زندگی اش به چه چیزی تاکید داشته است؟
و در کاریکاتور بالا می توانید ببینید که تاکید خمینی بر این بود که:
اسلام در ختر(خطر)است.

۱۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements