چرا باید برای خوشایند دین باوران روزه دار،وانمود کنم که روزه دار هستم؟

در این کشور اسلامزده که نامش ایران اشغالی باشد
در این ماه گرسنگی،به شدت بگیر و ببند راه انداخته اند تا که مبادا
کسی پیدا شود که بخواهد در کوچه و خیابان ، خوراکی بخورد و یا نوشیدنی بیاشامد.
باید به اینها بفهمانیم که اینجوری هم نیست که همه چیز به خواست آنان باشد
چه کسی گفته است که همگی ساکنان ایران، پایبند به باورهای ننگین اسلامی اند؟
هتا خود این اسلامگراها در ایران،چند دسته اند که بیشترشان در دو دسته ی
شناخته شده جای دارند،یک دسته شیاها هستند و دسته ی دیگر سنی ها.
این اسلامگراها جوری سخن میگویند که گویی همگی ایرانیان
جزو یکی از این دو دسته هستند و هیچ ایرانی پیدا نمیشود که
در یکی از این دو دسته بندی نباشد.
این که شماری از ساکنان ایران،روزه می گیرند به خودشان ربت دارد
و چه دلیلی دارد که من نیز روزه بگیرم و یا وانمود کنم که روزه دار هستم؟
خب آن ها روزه نگیرند و یا وانمود کنند که روزه نیستند
مگر چه میشود؟
یک بیخدا و یک انسان سکولار چرا باید بیاید برای خوشایند
دین باوران روزه دار،وانمود کند که روزه دار است؟

۱۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements