چه کسانی،سر فرود فولادوند را زیر آب کردند؟

داشتم ویدیویی را در یوتیوب نگاه میکردم،فردی به نام همید ریزا ذاکری
که به گفته ی خودش،از ماموران امنیتی پیشین رژیم اسلامی بوده است
و اکنون جدا شده و یکی از مخالفان رژيم اسلامی می باشد
می گوید که فرود فولادوند، یکی از مهره های وابسته به رژیم ننگین اسلامی بود
به گفته ی این فرد،فرود فولادوند همان هدف هایی را دنبال میکرد که
نیروهای امنیتی رژيم ننگین اسلامی به دنبال آن بودند
رژيم اسلامی میخواست از مخالفانش که در بیرون از مرزهای ایران
زندگی می کنند،یک لولو بسازد و به مردم ایران بگوید ببینید که
مخالفانمان چه کسانی هستند؟همگی کافر هستند و دین ستیز.
او بر روی نفوذی و گماشته بودن فرود فولادوند تاکید می کند
و دلیلش را این می داند که چرا سازمان های امنیتی و جاسوسی
کشورهای باختری و هتا ایران، نسبت به ناپدید شدن و یا ربوده شدن
فرود فولادوند،واکنشی نشان یا گزارشی انتشار ندادند؟
و یا اینکه چرا فرود فولادوند بلند میشود و با گذرنامه از یونان می گذرد
و وارد کشوری مانند ترکیه میشود که خلوتگاه نیروهای امنیتی رژيم اسلامی است؟
او هتا می افزاید که گزارش هایی از درون ایران، دریافت کرده است
که نشان می دهد،فرود فولادوند،زنده و در تندرستی کامل است.
اگر اشتباه نکنم ، ایرج مسداقی نیز در لابه لای یکی از نوشته هایش
اشاره ای به فرود فولادوند داشته است که گمان نکنم نوشته ی ایشان
چیزی فراتر از یک گمانه زنی بوده باشد.
البته همه چیز سد در سد نیست ولی گمان نکنم این سخنان گفته شده
را بتوان دلیلی دانست برای این که فرود فولادوند را بتوان یکی از مهره های
وابسته به رژیم ننگین اسلامی به شمار آورد یا این که بتوان به آسانی
به او اتهام فریبکاری و کلاهبرداری زد.
من که گمان نکنم ماجرا به این سادگی ها بوده باشد
اگر درست یادم مانده باشد چندین ماه پیش در اینباره
گفت و گویی کوتاه داشتم با یکی از کاربران گرامی بالاترین
که ارادت ویژه ای به ایشان دارم.
فرود فولادوند یک تنه و با یک برنامه ی ساده ی تلویزیونی
کاری را انجام داد که در این اشغال شدگی ۱۴۰۰ ساله ی ایران
کسی جرات انجامش را نداشت،او یک تنه به نبرد با اسلام ننگین
و مافیای اسلام برخاسته بود،هزار افسوس که زمانی با اندیشه ها
و برنامه های روشنگرانه و برانگیزاننده ی ایشان آشنا شدم که
رژيم ننگین اسلامی با همدستی سازمان های امنیتی و جاسوسی
سایر کشورها، سر این ابرمرد را زیر آب کرده بود.
بگذارید جمله ی زیبایی را از کژدم وبلاگنویس برایتان بگویم
که در یکی از دیدگاه هایش درباره ی فرود فولادوند، نوشته بود که
فرود فولادوند برای این ستودنی است که توانست با کارهایش
خمشی(انهنایی) در زمان پدید بیاورد.
+
به راستی ، چنین کسانی که توانسته اند در تاریخ
چنین خمشی پدید بیاورند اگر نگوییم نایاب
بلکه کمیاب بوده اند.
مماشاتگران با تروریسم اسلامی،نمی توانستند ببینند که
فردی چون فرود فولادوند یک تنه بیاید و تنی چند از ایرانیان آزادی خواه
را برای رهایی ایران اشغالی و اسلامی شده، این چنین برانگیزاند.
خورشیدهای این چنینی در تاریخ ایران، بسیار کم ، پیدایی یافته اند
که به دست بدخواهان در همان آغاز درخشیدن،خاموش شده و یا زمانی برای
درخشیدن نیافته اند چرا که ابرهای تیره و تار جلوی نور افشانی شان را گرفته بودند.
+
همان هایی که با تروریسم اسلامی،مماشات میکردند
و سود خودشان را در ماندگاری مافیای اسلام می دانستند
فرود فولادوند را سنگدلانه به کام اسلام اهریمنی کشاندند
و خودشان را به بی خبری و ناآگاهی زدند
و به خیال خودشان، کار را پایان یافته پنداشتند ولی این
هرگز پایان کار نبود چرا که اکنون همین مماشاتگران، از دیدن لشگریان مافیای اسلام
در پشت دروازه های شهرهایشان به هراس افتاده اند.

۱۵-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements