کاو فه فه ، دونالد ترامپ و پیامبر اسلام

در این کاریکاتور، می توانید ببینید که دونالد ترامپ دارد
به سوی پیامبر اسلام،یک چیزی را فوت می کند که
روی آن نوشته شده است:کاو فه فه.
کاو فه فه به چم راز و رمز می باشد
و گویا پیامبر اسلام نیز پی به این نکته برده
و از شدت ترس به زمین افتاده است و دارد می لرزد.
گمان کنم فرادید(منزور) بوش فاوستین از این کاریکاتور
این باشد که دونالد ترامپ می داند که چگونه باید در برابر
تروریسم اسلامی بایستد.

شما می توانید برای خرید کارهای هنری بوش فاوستین
و پشتیبانی از او ،به وبلاگ این کاریکاتوریست،نگاهی بیندازید.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۱۴-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements