پیامبر اسلام:دیگر از من کاریکاتور و نقاشی نکشید

در سال ۲۰۱۰،مولی نوریس،جنبش روز کشیدن کاریکاتور از پیامبر اسلام
را به راه انداخت و بوش فاوستین می گوید که او(خودش) نخستین کسی بود که
پس از این فراخوان، آغاز به کشیدن کاریکاتور
از پیامبر اسلام کرد آن هم درست زمانی که اسلامگرایان
به شدت کاریکاتوریست ها را از مرگ و ترور می ترساندند
و به آن ها پیغام های هشدار آمیز می دادند.
و چندین سال از آغاز این جنبش می گذرد و کمتر کسی پیدا میشود
که دست به کشیدن کاریکاتور در این زمینه زده باشد.
پس از رخدادهای تروریستی همچون کشته شدن کارکنان شارلی هبدو
به دست سربازان تروریسم اسلامی،شمار کمی در تلاش برای
کشیدن کاریکاتور از پیامبر اسلام بوده اند در هالی که می بینیم
تروریسم اسلامی می گوید که:جهاد(جنگ و ترور مقدس) همچنان دنباله دارد.
در این کاریکاتور که کاری از بوش فاوستین می باشد
پیامبر اسلام را می توانیم ببینیم که دارد از خودش کاریکاتور می کشد
و می گوید که:نقاشی من را نکشید چون خودم دارم این کار را می کنم
و در سویی دیگر ،دست بوش فاوستین را می توان در این کاریکاتور دید که
آن را روی شانه ی پیامبر اسلام گذاشته است و می گوید که:
امروز،روزی است که همه دارند از پیامبر اسلام
کاریکاتور می کشند،همه.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین:
fawstin.blogspot.com

۱۴-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements