کلاه مقدس پاستافارینی و گواهینامه ی رانندگی

توی خبرها دیدم که یک فردی از آریزونای آمریکا،نزدیک به دو سال در تلاش
بوده است تا گواهینامه ی رانندگی اش را بگیرد.
ماجرا از این جا آغاز میشود که این فرد،در فرتوری که برای گواهینامه اش
انداخته است،آبکشی فلزی روی سرش دارد.
از ایشان پرسیده شده که چرا آبکش فلزی روی سرش گذاشته است
و ایشان در پاسخ گفته است که:به دلیل دین اش.
و سپس می گوید که او یک پاستافارین است
و پاستافاریانیسم،بخشی از کلیسای اسپاگتی پرنده است
که می گوید:جهان در بیش از پنج هزار سال پیش
از سوی اسپاگتی پرنده،ساخته شده است.

چون خبر را گذرا و تند خواندم، درست متوجه نشدم
ولی گویا گواهینامه ی ایشان لغو شده است و یا
اداره ی تایید کننده ی گواهینامه ی رانندگی
در تلاش است تا گواهینامه ی این پاستافارین را باتل کند
این نکته را هم بیفزایم که آبکش،کلاه مقدس پاستافارین ها است.

نکته:
نام این پاستافارین، سین کوربت می باشد.
+
این خبر را در تارنمای زیر دیدم
ktla.com

۱۲-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements