گویا جان آن سگ برایشان پشیزی هم ارزش نداشت

تلویزیون ، یک گروه پزشکی را نشان می داد که توانسته بودند یک نمونه از
دستگاه پزشکی را بسازند و برای آزمودن دستگاه، داشتند آن را روی
یک سگ آزمایش می کردند،اگر درست فهمیده باشم آن گروه پزشکی
نخست یک اختلال در کارکرد قلب سگ پدید می آوردند و سپس
با دستگاه می افتادند به جان سگ،شاید هم شوک به او می دادند
چون از تلویزیون دور بودم نتوانستم ببینم که دقیقن داشتند چه بلایی
بر سر آن سگ بیچاره می آوردند ولی تکان خوردن یکی از پاهای سگ را می دیدم.
به هنگام این آزمایش بر روی آن سگ
پزشک ها چنان ذوق زده بودند که نگو و نپرس
شک ندارم که برای گزارشگر و آن گروه پزشکی، جان آن سگ هتا
پشیزی هم ارزش نداشت و این درست همان اخلاقی است که مردم از آن دم می زنند.
چه کسی و چه چیزی به این انسان ها،این اجازه را می دهد که
خودشان را مالک گونه های جانوری بدانند و هر بلایی که دلشان خواست
سر آن ها بیاورند؟
اگر آزمایش سنگدلانه ی دستگاه پزشکی روی سگ خوب است
چرا آن را روی خودشان و یا دلبندانشان آزمایش نمی کنند؟
نکند چون زورشان به جانوران زبان بسته می رسد
خودشان را مجاز به هر گونه رفتاری با آنان می دانند؟

نکته:
من گیاهخوار هستم.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

آتشی دوزخی از کتاب مقدس

در یک روز داغ تابستانی
امرداد ماه بود
که قداست کتاب مقدس را
برای بار نخست،شکستم

آن روز،روز خشم من بود
خشم من از همه ی آن پلشتی ها
و زشتی هایی که در پشت واژه ی قداست
و مقدس بودن،پنهان شده بودند

باید این قداست کتاب آسمانی را می شکستم
چرا که این چنین،اراده کرده بودم
قداستی که با ستمگری و شکنجه و تاراج و دزدی
و تجاوز به دست آمده بود

می بایست این قداست را می شکستم
و در یک چشم بر هم زدن
قداست کتاب مقدس
را با به دو نیم کردنش
برای همیشه شکستم

کتابی را که فرمان کشتار دگراندیشان را می داد
کتابی را که فرمان تجاوز به زنان دگراندیش را می داد
کتابی را که فرمان برده گرفتن نا هم اندیشان را می داد
آری،من این کتاب مقدس را
در یک چشم بر هم زدن
به دو نیم کردم

و این است ارتداد
بگذار با ارتدادم
این قداست پرستان
لانه کرده در پرستشگاه خدایان
به خشم آیند

این قداست پرستان درگاه خدایان
می بایست بدانند که آن کتاب مقدس دو نیم شده
را برای گرم شدنم در شبی زمستانی
به آتش کشیدم
تا خودم را از سرمای زمستان در امان نگه دارم

نه این که هیزمی نداشتم برای انداختن در آتش
بلکه هیچ هیزمی را نمی یافتم که گرمای این چنینی داشته باشد
من داشتم در شبی بسیار سرد و زمستانی
با آتشی دوزخی از کتاب مقدس
گرم میشدم

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

منفجر شدن مسجد نوری

همین چند روز پیش بود که خبرگزاری ها نوشته بودند که سربازان دولت اسلامی
مسجد نوری را منفجر کرده اند،در همان روز، کژدم در وبلاگش به نکته ی خوبی
اشاره کرده بود که بهتر دانستم تا از یادم نرفته است چکیده ی آن را اینجا بنویسم:
مسجد نوری،همان مسجدی است که ابوبکر بغدادی در آن خودش را خلیفه ی
مسلمانان برشمرد و این مسجد،بی شک از سوی نیروهای دولت اسلامی
اگر ارزشش کمتر از مکه و مدینه نباشد،کمتر نیست و از آنجایی که
در پیشینه ی رژیم اسلامی هم وجود دارد
آنها وجود مسجد سنی ها را بر نمی تابند
و بارها پیش آمده است که هتا در خود ایران و تهران،مسجد سننی ها
از سوی نیروهای امنیتی رژيم اسلامی،ویران شده است
پس اهتمال این که، این مسجد را نیروهای وابسته به رژيم اسلامی
منفجر کرده باشند،بسیار بالا می باشد.

نکته:
دولت اسلامی و رژيم اسلامی،از پشتیبانان و گسترش دهندگان
تروریسم اسلامی می باشند و فرق چندانی با هم ندارند.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی

دسترسی رژیم بشار اسد به گاز سارین

می دانیم که جنایتکاری به نام بشار اسد ، دسترسی به گاز سارین دارد
و هر زمان که اراده کرده از آن نیز استفاده کرده است، این به خودی خود ترسناک است
که چنین ماده ی کشنده ای در دسترس چنین کشتارگری باشد.
همین دولت سوریه، پیشتر ها به دنبال دستیابی به فناوری های هسته ای بود
و تلاش های زیادی هم در این زمینه کرده بود تا این که جنگنده های اسراییل در
سال ۲۰۰۷،در یک تک شبانه توانستند تاسیسات هسته ای سوریه در دیر زور
را نابود کنند آن هم پیش از آن که این تاسیسات هسته ای،راه اندازی شود.
خب این یک کار پیشگیرانه ای بود که اسراییلی ها انجام دادند و ختر بزرگی
را دور کردند وگرنه امکان داشت اکنون رژیم بشار اسد، افزون بر بمب های شیمیایی
هتا بمب هسته ای هم داشته باشد هرچند که اهتمالش کم بوده باشد.
زمانی نگرانی ها افزایش پیدا می کند که بدانیم رژیم ننگین اسلامی
پشتیبان رژیم بشار اسد است , روس ها هم در این میان دارند
این دو را پشتیبانی می کنند.
بشار اسد نشان داده است که برای ماندن در قدرت هتا مخالفانش
را راهی کوره های آدمسوزی می کند درست همان کاری که هیتلر
با یهودیان انجام می داد ، بودن این چنین کسانی برای جهان بسیار زیانبار است.
پس از نابودی دولت اسلامی،نوبتی هم که باشد باید نوبت نابودی موارد زیر باشد:
رژيم بشار اسد،رژيم ننگین اسلامی و سازمان تروریستی هزب الله لبنان
با نابودی این سه،نابودی سایر گروه های هوادار تروریسم اسلامی نیز
بسیار آسان خواهد شد.
البته این روس ها نیز بدجوری موی دماغ هستند و تنها کاری که
از دستشان برمی آید این است که بگویند ما این اندازه بمب هسته ای داریم
و یا موشک های قاره پیمایشان را به نمایش می گذارند.
البته موشک هایشان اگر مانند موشک های فوتوشاپی رژیم ننگین اسلامی باشد
که کارشان زار است ، روس ها اگر کلاهک هسته ای بر روی موشک هایشان
نداشتند شک نکنید که موشک هایشان نمی توانست کارایی چندانی داشته باشد
و به سرنوشت موشک های شلیک شده و یا شلیک نشده ی سپاه پاسداران
که به سوی قلمروی دولت اسلامی پرتاب شده بودند،دچار میشدند.
یک فشار سنگین اقتسادی می تواند روس ها را تا اندازه ای سرجایشان بنشاند
و این کار باید زیرکانه و بسیار هوشمندانه انجام گیرد،تنگنای شدید و فراگیر اقتسادی
می تواند هتا نیرومندترین کشورها را به زانو در بیاورد.

۸-۴-۲۵۷۶ پارسی