پایگاه موشکی رژیم اسلامی در سمنان

فرتورهای ماهواره ای را که در زیر می بینید،نشان از وجود یک پایگاه
موشکی در استان سمنان دارد.
پایگاهی پنهان برای موشک های بالستیک
تارنمای دابلیو ان دی،اشار می کند که رژیم اسلامی در تلاش برای سوار کردن
کلاهک های میکروبی بر روی موشک هایش می باشد.
پایگاه بدر،یک پایگاه پدافند هوایی است که دارای پنجاه سیلوی زیرزمینی
برای موشک های شهاب سه می باشد.
و گفتنی است که کنترل این پایگاه موشکی در دست سپاه پاسداران می باشد.
فرتور زیر ، نمایی از پایگاه موشکی سمنان می باشد.

digital globe 2011 image

این پایگاه موشکی از شهرهای پیرامونش دور است و دارای
تونل های زیرزمینی پیوسته به هم می باشد که برای دسترسی
به سیلوها ساخته شده اند.
فرماندهی و کنترل این پایگاه موشکی در پیوند با سایر پایگاه ها
از جمله نوژه ی همدان،شیراز(شهید دوران) و پایگاه های کنترل ترافیک هوایی
در تهران،بیرجند و بندر ابباس می باشد.
فرتور زیر نیز، نشان دهنده ی وجود یک فرودگاه(پایگاه هوایی) می باشد
که آن را می بینید.

google earth-military airport-semnan missle base

به گفته ی سران سپاه پاسداران،این سیلوها برای جنگ های نامتقارن
پیش بینی و ساخته شده اند.
گفتنی است که رژیم اسلامی،یکی از بزرگترین زرادخانه های موشکی
بالستیک در خاورمیانه را دارا است.
که این نیز بدون کمک های کره ی شمالی و روس ها،امکان پذیر نبود.
پیش بینی میشود که رژيم اسلامی با کمک دانشمندان کره ی شمالی و روس
در پی پیشبرد پروژه ی ساخت بمب های میکروبی(مانند آبله،سیاه زخم و هتا سارس)
و استفاده از آن ها می باشد.
نویسنده ی این نوشته در تارنمای دابلیو ان دی ،همچنین می افزاید که
رژیم اسلامی نزدیک به ۱۷۰ موشک را به سوی شهر تل آویو نشانه گیری
کرده و آن ها را آماده ی شلیک نگه داشته است که هتا امکان دارد که
برخی از آن ها مجهز به کلاهک های بیولوژیکی باشند.
در نزدیکی همین پایگاه موشکی سمنان،چند پایگاه موشکی کوچک دیگر
نیز وجود دارد که همگی این پایگاه های موشکی،کمک کننده ی بزرگی به
گسترش و پیشبرد پروژه های هوافزای رژیم اسلامی می باشند
به ویژه که رژیم اسلامی دارد روی ساخت موشک های قاره پیمایی
مانند موشک سفیر، کار می کند.
در فرتور زیر ، می توانید ساختمان فرماندهی و ساختمان کنترل
را در این پایگاه موشکی،ببینید.

digital globe 2011 image-semnan missle base-command and control buildings

نوشته ی موجود در تارنمای دابلیو ان دی که در سال ۲۰۱۳ انتشار یافته است
اشاره به این می کند که سرتیپ سیادجو،فرمانده پایگاه موشکی
و سرهنگ اهمد ازیزی ،سرپرست امنیت و نگهبانی این پایگاه می باشند.
در فرتور زیر ،شما می توانید ردپای یکی از سیلوهای موشکی زیر زمینی
را ببینید.

digital globe 2011 image-semnan missle base-underground missle silo
+
سران رژيم اسلامی و بلند پایگان سپاه پاسداران،همواره هدف خودشان
از ساخت و گسترش چنین پایگاه های موشکی را هدف گرفتن کشور اسراییل
و پایگاه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه می دانند.
+
این نوشته، چکیده ای از نوشته ای می باشد که در سال ۲۰۱۳ در تارنمای
wnd.com
از سوی فردی به نام ریزا کاهلیلی(reza kahlili) انتشار یافته است.
این را نیز بیفزایم که پیشتر ها در همین وبلاگ،اشاره ای به فردی به نام
ریزا کاهلیلی داشته ام.

در پایان، این نکته را نیز یادآور شوم که هدف رژیم ننگین اسلامی
پیشبرد و گسترش تروریسم اسلامی است و سازمان تروریستی
سپاه پاسداران نیز بازوی تروریستی این رژیم می باشد.

۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements