انبار موشک های کشتی زن و انبار قایق های تندروی رژیم اسلامی

با توجه به فرتورهای دیجیتال گلوب،ساخت و ساز های موجود در این مکان
در بندر لنگه،پیش از ماه می سال ۲۰۰۵،آغاز شد و تا پیش از ماه ژون
سال ۲۰۱۲،به پایان رسید.
فرتورها نشان می دهد که در این مکان،دو ورودی وجود دارد
که با هم در پیوند هستند و در میانه ی راه نیز یک پناهگاه و سازه ی
زیرزمینی وجود دارد که راه دستیابی به آن،همین دو ورودی می باشد.
یک گاراژی نیز در نزدیکی این سازه ی زیرزمینی،به چشم می خورد.
از سال ۲۰۱۲،سازه های کوچکی در بالای گاراژ دیده میشوند
که تجهیزات و افزارهای هوارسانی می باشند.
فرتورهای دیجیتال گلوب در ۲۴ فوریه ی ۲۰۱۳ نشان از آن دارد که
چندین قایق کوچک گشتی در بیرون از ورودی باختری(غربی)
پارک شده اند.
فرتورهای زیر ،بسیار گویا
و نشان دهنده ی این است که این ساختار زیر زمینی
به اهتمال زیاد پناهگاه زیرزمینی و زمین پناه و گاراژی
برای قایق های تندروی گشتی سپاه پاسداران در بندر لنگه می باشد.
در سومین فرتور می توانید تهویه های مشکوک را ببینید که بین
ورودی یک و ورودی دو،دیده میشوند.

+
یک پایگاهی نیز وجود دارد در بخش خاوری کوه گنو
که در سی کیلومتری شمال بندر ابباس می باشد
شماری از این پناهگاه های سخت، دیده میشود که گویی
انبار مهمات است که در نزدیکی یک پادگان کوچک می باشد.
در اینجا نیز دو ورودی دیده میشود که ورودی های تونلی پنهان می باشند
که در کوه و در پایه های دیواره جای دارند.
شیوه ی ساخت این ساختار زیر زمینی و پنهان، درست مانند
سازه ی موجود در بندر لنگه می باشد.
تاریخ یکی از فرتورهای زیر به سال ۲۰۱۵ و تاریخ فرتور دیگر
به سال ۲۰۰۴ می باشد.
در فرتوری که تاریخش به سال ۲۰۰۴ بر میگردد
می توانید انباشت خاک و سنگ بیرون آورده شده
به هنگام ساخت تونل و ساخت سازه ی زیر زمینی را در بیرون
از ورودی تونل و همچنین تجهیزات سنگین را ببینید.

نکته:
این دو سازه ی اشاره شده در این نوشته،زیرزمینی و پیچیده هستند
سازه ی موجود در بندر لنگه برای نگهداری از قایق های تندروی گشتی
و سازه ی دوم اشاره شده در بالا برای نگهداری موشک های کشتی زن(ضد کشتی)
ساخته شده اند.

بن مایه:
این نوشته، چکیده ای است از نوشته ای در تارنمای
offiziere.ch
که در تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۱۵ انتشار یافته است
و نام نویسنده ی آن
galen wright
می باشد.

در پایان، این نکته را نیز یادآور شوم که هدف رژیم ننگین اسلامی
پیشبرد و گسترش تروریسم اسلامی می باشد و سازمان تروریستی
سپاه پاسداران نیز بازوی تروریستی این رژیم می باشد.

۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements