یک وبلاگ نویس خداناباور

من یک خداناباور هستم
یک مرتد
یک بی دین
یک ناباور(کافر).
این که یک وبلاگ نویس خداناباور
دارد از درون ایران اشغالی،از آزادی می نویسد
رژيم ننگین اسلامی را سخت نگران کرده است.
پیام من به مافیای اسلام این است که تلاش نکنند تا
با زدن برچسب هایی چون ارتداد و بی خدایی،من را بترسانند.
پیشنهاد می کنم که هیچ آزادیبانی را دست کم نگیرید
چرا که هیچگاه تجربه ی دیدن یک آزادیبان را از نزدیک نداشته اید.

۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements