زاک می گوید که بدجوری از آخوندهای مفت خور،بدش می آید

زاک را همین چند روز پیش در خیابان دیدم
از او پرسیدم که به چه کسی رای دادی؟
او در پاسخ گفت:
من تا کنون به هیچ کسی رای نداده ام و اینبار هم رای ندادم
من به هیچ آخوندی رای نمی دهم.
+
او آدم خوش سخنی است
او نیز مانند من،یک کارگر است
و با رنج زیاد، گذران زندگی می کند
و از این آخوندهای مفت خور نیز بدجوری بدش می آید.

نکته:
زاک نام آن فرد نیست و من این نام را روی او گذاشته ام.

۵-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements