کره ی زمین چه نیازی به اسلام ننگین دارد؟

در روز ۲۹ اردیبهشت ماه، اکثر ایرانی ها رفتند و به امید ماندگاری ساختار موجود
به رژیم ننگین اسلامی رای دادند و نقش بیمه کننده ی رژیم را بازی کردند.
این رای دهندگان گمان می کنند که کارشان در اینجا پایان یافته است ولی
این پایان کار نخواهد بود،روزهای سخت و تنگناهای زیادی مانده
که این ها هنوز مزه ی آن ها را نچشیده اند.
پس از ۱۴۰۰ سال اشغال شدگی ایران از سوی تروریسم اسلامی
باز هم با مردمی روبرو هستیم که به اشغالگران ایران(مافیای اسلام)
رای می دهند و وفاداری خود را به این ساختار نشان می دهند.
بخشی از رای دهندگان، به این سیستم رای داده اند چون از این کار خودشان
سود می برند،بخشی دیگر به امید رسیدن به سود و برخی هم هستند
که تکلیفشان با خودشان روشن نیست و از روی سردرگمی و گیجی
پای سندوق های رای رفته اند.
ساختار موجود در ایران که همان رژیم اسلامی باشد
یکبار به سفارت آمریکایی ها در تهران یورش برد و آمریکایی ها را
گروگان گرفت و فرجام کارش را هم دید.
بار دیگر بایکوت های کمرشکن اقتسادی را کاغذپاره ای بیش نخواند
و همواره از نابودی اسراییل سخن گفت و هولوکاست را نفی کرد
و به دنبال دستیابی به جنگ افزار هسته ای بود که باز هم فرجام کارش را دید.
سرانجام ، رژیم ننگین اسلامی به چنان بدبختی و بیچارگی افتاد که
با پای خودش، پای میز گفت و گو آمد و چاره را در این دید که تسلیم شود
و از زیاده خواهی های هسته ای اش دست بردارد.
اگر فردا، این چنین پیش آمد که خاک ایران،به توبره کشیده شد
و از ایران چیزی به جز نام باقی نماند،نگویید که هیچ کس به ما نگفت
و چیزی در اینباره نمی دانستیم.
کشور ایران، اکنون دارد ننگین ترین روزهای خودش را سپری می کند
و این میهن دوستان دروغین که میهن دوستی را به اسلام ننگین
پیوند می دهند نیز قوز بالا قوز شده اند.
اگر نمی دانید که با چه رژیم ننگینی روبرو هستید بهتر است بیشتر
درباره اش پژوهش کنید،هتا ردپای سران رژيم ننگین اسلامی و پاسدارها
در رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر بسیار آشکار است
که هتا ترجمه ی نوشته ای را در اینباره در فروردین ماه امسال
در وبلاگم انتشار دادم.
این رژیم مذهبی به هر کاری دست زده است تا بتواند
تروریسم اسلامی را به سرتاسر کره ی زمین گسترش بدهد.
کره ی زمین چه نیازی به اسلام ننگین دارد که این چنین دارید
برای گسترش و ماندگاری اش تلاش می کنید؟در خود همین ایران
شمار سکولارها نسبت به چهل سال گذشته،بسیار زیاد شده است
خب این سکولارها می گویند اسلام را برای خودتان نگه دارید
ما را به آن،نیازی نیست ولی این اسلامگراها می خواهند
هتا با زور کشتار و شکنجه هم که شده است
همه را به سوی اسلام بکشانند که البته نخواهند توانست
مگر این که جهان آزاد و سکولاری در کار نباشد که هست.
در روز ۲۹ اردیبهشت ماه ، دیدیم که بایکوت کنندگان انتخابات(انتسابات)
بر خواسته های خودشان ایستادند و با این که بیشتر ساکنان ایران
در این انتخابات نمایشی شرکت کردند ولی این ها انتخابات را بایکوت کردند و به
موجودیت رژیم ننگین اسلامی نه گقتند که کارشان بزرگ و ستودنی بود.

۲-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements