من،رای نمی دهم

من از زمانی که به آگاهی دست پیدا کردم و فهمیدم که نباید گول بخورم
دیگر در انتخابات نمایشی رژیم اسلامی شرکت نکردم و فردا نیز
انتخابات رژیم اسلامی را بایکوت خواهم کرد.
بگذار رژيم ننگین اسلامی بماند با اسلام ننگین و سندوق های رای گیری اش
من نه گول پرچم بنفش رنگ و نه گول پرچم سبز رنگ را می خورم.
برگزار شدن و برگزار نشدن انتخابات ناآزاد این چنینی
برایم هیچ اهمیتی ندارد.
تا زمانی که زمینه برای برگزاری انتخاباتی آزاد فراهم نشده است
من هیچگاه در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد.
رای نمی دهم،برای این که می خواهم بگویم که رژیم ننگین اسلامی
را نه می خواهم و نه به رسمیت می شناسم.

رای من،سرنگونی و فروپاشی رژیم ننگین اسلامی است.

۲۸-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements