در برابر گاز اشک آور و گازهای کشنده چه باید کرد؟

درباره ی گازهای اشک آور،نیاز است که بیمار به هوای آزاد
برده شود تا اکسیژن کافی به او برسد،هتا امکان دارد که نیاز
به دادن تنفس باشد.
سورت و چشم ها را نباید با آب خالی شست،اگر نیاز به شست و شو بود
باید به اندازه ی دو تا سه قاشق، جوش شیرین را در یک کاسه آب ریخت
و سپس از آن استفاده کرد.
+
برخی گازها هم هستند که در زمان جنگ به کار می روند که
مسموم کننده اند و یا ویرانگر اساب(اعصاب) هستند.
گونه ی نخست،مستارد گاز و گونه ی دوم گاز اساب( اعصاب )است
به هر روی، باید با یک پارچه ی خشک(کتان باشد بهتر است)
پوست را از قتره های گاز خشک کرد.
پارچه را روی پوست نکشید و ماساژ ندهید بلکه پوست را
با آب و سابون بشویید،اگر قتره های گاز،به چشم وارد شده است
چشمها را با مقدار زیادی آب بشویید.
اگر گاز، وارد مده(معده) شده است،بیمار را وادار به استفراغ کنید
و پس از استفراغ،مقداری آب با یک قاشق بی کربنات دو سود به
بیمار بدهید،اگر گاز ویرانگر اساب(اعصاب) به کار رفته است
یک آمپول آتروپین به بیمار تزریق کنید،به هر روی در رویارویی با
ایست قلب و شش،از ماساژ قلب و تنفس دادن استفاده نمایید.

بن مایه:
رویه ی شماره ی ۵۶ از کتاب کمک های اولیه و شیوه ی استفاده
از آن برای همه
گرد آورنده: جهان نما
انتشارات جهان نما
+
رویه ی شماره ی ۱۱۱ از کتاب کمک های اولیه
انتشار دهنده:دنیای متبوات
چاپ ممتاز
تاریخ چاپ: ۲۸-۳-۱۳۶۳

۲۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements