کاریکاتور،رونمایی از موشک های قاره پیمای سازمان تروریستی سپاه پاسداران

شما در این کاریکاتور، می توانید موشک های قاره پیمای سازمان تروریستی
سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی را ببینید.
البته این را هم یادآوری بکنم که این دو موشک نمایش داده شده
تنها بخش کوچکی از موشک های انبار شده ی سازمان تروریستی سپاه پاسداران می باشد
و شاید بهتر است از این موشک ها با نام موشک های قاره پیمای اسلامی نیز یاد شود.

۲۲-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements