رادیو اسراییل،به کار خودش پایان داد

این که پس از ۶۰ سال پخش پیوسته،دیگر بخش پارسی رادیو اسراییل
به همراه سایر بخش های رادیو اسراییل،پخش و شنیده نخواهد شد
خبر بدی برایم بود،روز چهارشنبه(پریروز) بود که رادیو اسراییل
به کار خودش پایان داد.
البته نمی گویم که دنبال کننده ی همیشگی رادیو اسراییل بودم
من از آن جایی که گیرنده ی ماهواره ای ندارم گاهی پیش آمده بود که
رادیو اسراییل را با گیرنده ی رادیویی آنالوگم بشنوم ولی این کار نیز
سختی خودش را داشت چون دستگاه سرکوب و سانسور رژیم ننگین اسلامی
پارازیت شدیدی را روی رادیو اسراییل می انداخت و برای همین هم شنیدن
رادیو اسراییل،کار سخت و دشواری بود،من هتا نزدیک به دو-سه ماهی بود
که در جستجوی پیدا کردن رادیو اسراییل بودم و پیچ رادیو را می چرخاندم
ولی نمی توانستم پیدایش بکنم تا این که رادیو اسراییل به پایان راهش رسید.
یکی از برنامه های پخش شده ی رادیو اسراییل که همچنان آن را به یاد دارم
بر می گردد به زمانی که سربازی اسراییلی به نام گیل آد شالیت،از بند پلستینی ها
آزاد و به آغوش خانواده و میهنش(اسراییل) بازگشته بود که استقبال زیادی نیز
از سوی شهروندان اسراییلی شده بود و مردم نیز به پیشواز آن سرباز آمده بودند
و جشنی نیز فراهم شده بود و آن بانویی هم که گوینده ی رادیو اسراییل بود
با شور و شادمانی فزاینده ای،این ماجرا را بازگو می کرد.
این نکته را هم بیفزایم که گویندگان رادیو اسراییل،سدایی تک و بی همانند داشتند
و هر کسی که رادیو اسراییل را شنیده باشد،سخن من را تایید می کند.
من، هر هفته به تارنمای رادیو اسراییل سر می زدم و از خبرها آگاه میشدم
چکیده ی خبرها را می توانستید در تارنمای رادیو اسراییل ببینید
و امکان نداشت که نوشته های منشه امیر را ببینم و آن ها را نخوانم.
اسراییلی ها دوست دارند که پایتختشان اورشلیم باشد ولی من دوست دارم
که تل آویو،پایتخت اسراییل باشد چرا که این نام را بسیار دوست می دارم
امیدوارم به زودی رادیو اسراییل به شکلی دیگر بازگردد
تا دوباره بتوانم بشنوم که گوینده ی رادیو اسراییل می گوید:
این جا تل آویو است،سدای ما را از اسراییل می شنوید
شاید هم این چنین بگوید:
این جا اورشلیم است،سدای ما را از اسراییل می شنوید.

با آرزوی روزهایی خوش برای کارکنان بخش پارسی رادیو اسراییل
امیدوارم که دوباره بتوانم سدای نازنینشان را شنونده باشم.

۲۲-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements