اسراییل،پناهگاه مردمی بود که از سراسر کره ی زمین رانده شده بودند

خمینی،یکی از اسلامگرایانی بود که توانست به سرکردگی اسلامگراهای ایرانی
برسد،او در سخنان هراس آورش می گفت که اگر هر یک از اسلامگرایان
یک ستل آب به سوی کشور اسراییل بریزد،اسراییل را آب خواهد برد.
این گفته ی خمینی برای این بود که میخواست کوچکی کشور اسراییل
را گوشزد بکند و دست روی شمار کم شهروندان اسراییلی بگذارد
و بگوید که ما اسلامگرایان شمارمان نسبت به اسراییلی ها بیشتر است
و آن ها را بترساند.
البته در میان کشورهای اسلامی که بیشترشان کشورهای اربی هستند
خشکی و کم آبی غوغا می کند هتا خود کشور ایران نیز که دارای
اکثریتی مسلمان است،چیزی نمانده که به سرزمینی کاملن کویری
و خشک تبدیل شود.
کشور اسراییل در سال ۱۹۴۸ پایه گذاری شد که پهناوری اش نیز
به بیست هزار کیلومتر می رسد و نزدیک به ۶۰ درسد از سرزمین اسراییل
را همین بیایان نگب در برگرفته است.
اسراییلی ها به کمک شیرین سازی آب دریا توانسته اند بر
بیابان پیروز شوند و نیز گیاهانی را که در برابر خشکی و کم آبی و آب شور
از خود ایستادگی نشان می دهند، انتخاب و در کشور اسراییل
بومی سازی کرده اند.
و نباید این را از یاد برد که اسراییل،پناهگاه مردمی بود که از سراسر
کره ی زمین رانده شده بودند و آن ها می بایست با همه ی توانشان
برای زنده ماندن تلاش می کردند،آن ها به کمک سرمایه هایی که از
آمریکا و اروپا به این کشور سرازیر میشد،توانستند روی پای خودشان بایستند.

نکته:
داشتم کتاب سیاه گرسنگی،نوشته ی خوزه دوکاسترو را که ترجمه ای است
از سوی پرویز مهرگان،می خواندم که گفتم اشاره ای بکنم به کشور اسراییل
و هم این که سخنان یاوه ی خمینی را یادآور شوم.
این کتاب،انتشار یافته در پاییز سال ۳۵ می باشد
با شمارگان ۵۰۰۰
چاپ دیبا
چاپ سوم از انتشارات گام.

البته این نکته را هم بیفزایم که در این کتاب،هیچ سخنی از خمینی
به میان نیامده است،چرا که این کتاب به چگونگی چیره شدن انسان ها
بر گرسنگی و یا شکستشان در برابر گرسنگی پرداخته است.

۲۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements