آیا فیس بوک به جنگ با خداناباورها روی آورده است؟

همین چند هفته پیش بود که دولت پاکستان از فیس بوک خواسته بود
که جلوی انتشار نوشته های شهروندان پاکستانی را که در انتقاد نسبت به
اسلام و مقدسات می نویسند را بگیرد،گویا گردانندگان فیس بوک نیز
خیلی زود دست به کار شده و درخواست دولت پاکستان را پذیرفته
و شمار زیادی از نوشته های این چنینی را پاک کرده اند.
البته من هیچگاه دیدگاه خوبی نسبت به فیس بوک و سرویس های
این چنینی نداشتم،چه دلیل دارد که چنین سرویس دهنده هایی
دسترسی به شماره تلفن و یا داده های مکانی شما داشته باشند؟
دیروز داشتم در تارنمای ردیت، گشتی می زدم ،لینکی را دیدم که
من را شوکه کرد،گویا فیس بوک اینبار جدی تر از پیش در تلاش برای
آسیب زدن به آزادی بیان است،آن چنان که برگه ی فیس بوکی
جمهوری خداناباور با بیش از یک و شش دهم میلیون دنبال کننده
و یا برگه ی فیس بوکی ایکس مسلم های آمریکای شمالی با
بیست و چهار هزار دنبال کننده ، دیگر در دسترس نیست.
گفتنی است که در نزدیک به یک ماه گذشته،برگه های فیس بوکی
زیادی از سوی فیس بوک،سانسور و یا از دسترس خارج شده اند
که دارای دنبال کننده های پرشماری نیز بوده اند.
گزارش این سانسور و سرکوب آزادی بیان انجام شده از سوی
فیس بوک در تارنمای زیر در دسترس است:
heatst.com

البته این نکته را هم بیفزایم که ایکس مسلم،همان مرتد خودمان می باشد
که از اسلام روی برگردانده است،همچون من که یک زمانی،نا خواسته
و به خواست ساختار دین، برچسب اسلام و مسلمانی خورده بودم
که تسمیم گرفتم از اسلام روی برگردانم و به آیین دیگری بگروم که
این گونه هم شد،سپس به این پی بردم که همه ی دین ها
کپی و رونوشتی از همدیگرند و بی دین شدم،سپس
شکاک و ندانم گرا شدم و سرانجام نیز بهتر دانستم که
خودم را یک خداناباور به شمار آورم.

۲۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements