آخوندهای اسلامی، می خواهند این دین اسلام را برای چه کسی و چه کسانی تبلیغ بکنند؟

من مانده ام این آخوندها به چه کار می آیند؟
اگر این را از آخوندها بپرسی خواهند گفت که برای تبلیغ دین اسلام
لباس آخوندها را به تن کرده اند.
در کشور ایران که مسلمانان در اکثریت هستند
و پیروان سایر دین ها هم که بر پایه ی قانون اسلامی موجود، نمی توانند
دین خودشان را تبلیغ بکنند،آن هنگام این آخوندهای اسلامی
می خواهند این دین اسلام را برای چه کسی و چه کسانی تبلیغ بکنند؟
نکند می خواهند دین اسلام را برای خداناباوران تبلیغ بکنند؟
از این ها که بگذریم ، من گمان می کنم ما خداناباورها توانسته ایم
تا اندازه ی زیادی باشندگی(وجود) خودمان را برجسته سازی بکنیم
و کار را تا بدان جا رسانده ایم که هتا آخوندهای بلندپایه ی رژیم اسلامی
در گفته ها و نوشته هایشان،نسبت به گسترش سکولاریسم و آزاد اندیشی
هشدارهای شدیدی می دهند.

۲۱-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements