اگر یک فرانسوی بودم،بی شک به مارین لوپن رای می دادم

اگر یادتان باشد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
بیشتر رسانه های آمریکایی و رسانه های سایر کشورها،همسو شده بودند
تا در رسیدن دونالد ترامپ به جایگاه ریاست جمهوری،سنگ اندازی بکنند
و اکنون نیز این چنین مخالفت های گسترده ی رسانه ای با مارین لوپن وجود دارد
و امروز ، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است.
همان گونه که من دونالد ترامپ را پیش از رییس جمهور شدنش
بهترین گزینه نه تنها برای خود آمریکا ، بلکه برای کره ی زمین می دانستم
اکنون نیز میخواهم بگویم که اگر من یک فرانسوی بودم،بی شک
به مارین لوپن رای می دادم.
تبلیغات رسانه ای،نشان از این دارد که مارین لوپن از بخت چندانی برای
تکیه زدن بر جایگاه ریاست جمهوری فرانسه برخوردار نیست.
البته نمیتوان تکیه ی چندانی بر آمارهای رسانه ای جهت دهی شده
داشت چرا که در روزهای گذشته، فزای رسانه ای آفریده شده
سخت در تلاش برای پایین آوردن شمار رای دهندگان به مارین لوپن بوده است.
شنیدن سخنان مارین لوپن در یکی از گفت و گوهای زنده ی تلویزیونی
که با ماکرون انجام داده بود ، من را بر آن داشت تا بگویم که
مارین لوپن نیز میتواند گزینه ی خوبی برای فرانسه باشد
هرچند که اهتمال رییس جمهور شدن او پایین گزارش شده است.

۱۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements