زنان و دختران ایرانی برای ۲۹ اردیبهشت ماه آماده شوند

زن و دختر ایرانی در خیابان دوچرخه سواری می کند
او مجبور است هندزفری و یا هدفون به گوشش بزند تا سخنان کثیف پرانده شده
از سوی مردان و پسران ایرانی را نشنود و یا همواره راهش را از ترس کج می کند
تا مردان و پسران ایرانی به دنبالش نیفتند.
زن و دختر ایرانی مجبور است به هنگام دوچرخه سواری
اینک دودی به چشمانش بزند تا نگاه های هرز مردان و پسران ایرانی آزارش ندهد.
زن و دختر ایرانی زمانی که از در خانه پایش را بیرون می گذارد تا زمانی که
دوباره به خانه اش بازگردد،همواره در آشوب و تنش درونی به سر می برد
او می داند که در کوچه و خیابان ها برایش آرامش و امنیت چندانی وجود ندارد
چرا که مردان و پسران ایرانی که خودشان را چیزی به جز یک آلت تناسلی نمی دانند
در کمینشان نشسته اند تا آن ها را شکار بکنند.
زن و دختر ایرانی مجبور است موهای سرش را با پارچه ای بپوشاند
چون می ترسد پاسدارها و بسیجی ها به رویش اسید بپاشند
چرا که تروریسم اسلامی این چنین می خواهد.
زن و دختر ایرانی از بام تا شام در ترس و لرز به سر می برد و از این می ترسد
که نکند ناگهان از سوی زن ستیزان و قانون های زن ستیزانه،آسیبی به او برسد.
زنان و دختران ایرانی، خودشان را بی شک در بند و زنجیر می بینند تا جایی که
برخی شان آن را بر زبان می آورند و شمار زیادی از آنان نیز سکوت می کنند
چون این چنین به آن ها القا شده است که زن نباید سدایش را بالا ببرد.
این که برخی از زنان و دختران ایرانی
این را نمی پذیرند برای آن است که از ساخت های کهن نگسسته اند.
اشکال کار در این است که خود زنان و دختران ایرانی میروند و
این ساختار را تایید می کنند در هالی که از سوی این ساختار اسلامگرا
به شدت سرکوب و نادیده انگاشته میشوند.
خواهش من از زنان و دختران ایرانی این است که هتا اگر برای خودشان
هم که شده در ۲۹ اردیبهشت ماه در انتخابات رژیم ننگین اسلامی
شرکت نکنند.
قانون موجود به دست اسلامگرایان نوشته شده است و زنان و دختران
در این قانون اسلامی و نه پایه ای،نه تنها نادیده انگاشته شده اند
بلکه ارزش آن ها تا اندازه ی یک ابزار فروکاسته شده است.
زنان و دختران ایرانی می توانند در این بایکوت انتخابات رژیم ننگین اسلامی
نقش ویژه ای داشته باشند و توان و نیروی خودشان را برای اثرگذار بودن نشان بدهند.
رژیم ننگین اسلامی، پشتیبان ساختاری مردسالارانه است
و برای همین هم هست که مردسالاران ایرانی، به اسلام ننگین
چسبیده اند و ولش نمی کنند چون می دانند اسلام ننگین
پشتوانه ی بزرگی برای هرزگی ها و زن ستیزی هایشان است.
من از زنان و دختران ایرانی که جانشان به لبشان رسیده است
خواهشمندم با ما همگام شوند و در روز ۲۹ اردیبهشت ماه
انتخابات رژیم ننگین اسلامی را بایکوت بکنند و با خانه نشینی کامل در این روز
همراه با ما سکوت وخلوتی گورستانی را در جغرافیای ایران، بیافرینند.

۱۵-۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements