انبار موشک های کشتی زن و انبار قایق های تندروی رژیم اسلامی

با توجه به فرتورهای دیجیتال گلوب،ساخت و ساز های موجود در این مکان
در بندر لنگه،پیش از ماه می سال ۲۰۰۵،آغاز شد و تا پیش از ماه ژون
سال ۲۰۱۲،به پایان رسید.
فرتورها نشان می دهد که در این مکان،دو ورودی وجود دارد
که با هم در پیوند هستند و در میانه ی راه نیز یک پناهگاه و سازه ی
زیرزمینی وجود دارد که راه دستیابی به آن،همین دو ورودی می باشد.
یک گاراژی نیز در نزدیکی این سازه ی زیرزمینی،به چشم می خورد.
از سال ۲۰۱۲،سازه های کوچکی در بالای گاراژ دیده میشوند
که تجهیزات و افزارهای هوارسانی می باشند.
فرتورهای دیجیتال گلوب در ۲۴ فوریه ی ۲۰۱۳ نشان از آن دارد که
چندین قایق کوچک گشتی در بیرون از ورودی باختری(غربی)
پارک شده اند.
فرتورهای زیر ،بسیار گویا
و نشان دهنده ی این است که این ساختار زیر زمینی
به اهتمال زیاد پناهگاه زیرزمینی و زمین پناه و گاراژی
برای قایق های تندروی گشتی سپاه پاسداران در بندر لنگه می باشد.
در سومین فرتور می توانید تهویه های مشکوک را ببینید که بین
ورودی یک و ورودی دو،دیده میشوند.

+
یک پایگاهی نیز وجود دارد در بخش خاوری کوه گنو
که در سی کیلومتری شمال بندر ابباس می باشد
شماری از این پناهگاه های سخت، دیده میشود که گویی
انبار مهمات است که در نزدیکی یک پادگان کوچک می باشد.
در اینجا نیز دو ورودی دیده میشود که ورودی های تونلی پنهان می باشند
که در کوه و در پایه های دیواره جای دارند.
شیوه ی ساخت این ساختار زیر زمینی و پنهان، درست مانند
سازه ی موجود در بندر لنگه می باشد.
تاریخ یکی از فرتورهای زیر به سال ۲۰۱۵ و تاریخ فرتور دیگر
به سال ۲۰۰۴ می باشد.
در فرتوری که تاریخش به سال ۲۰۰۴ بر میگردد
می توانید انباشت خاک و سنگ بیرون آورده شده
به هنگام ساخت تونل و ساخت سازه ی زیر زمینی را در بیرون
از ورودی تونل و همچنین تجهیزات سنگین را ببینید.

نکته:
این دو سازه ی اشاره شده در این نوشته،زیرزمینی و پیچیده هستند
سازه ی موجود در بندر لنگه برای نگهداری از قایق های تندروی گشتی
و سازه ی دوم اشاره شده در بالا برای نگهداری موشک های کشتی زن(ضد کشتی)
ساخته شده اند.

بن مایه:
این نوشته، چکیده ای است از نوشته ای در تارنمای
offiziere.ch
که در تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۱۵ انتشار یافته است
و نام نویسنده ی آن
galen wright
می باشد.

در پایان، این نکته را نیز یادآور شوم که هدف رژیم ننگین اسلامی
پیشبرد و گسترش تروریسم اسلامی می باشد و سازمان تروریستی
سپاه پاسداران نیز بازوی تروریستی این رژیم می باشد.

۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

پایگاه موشکی رژیم اسلامی در سمنان

فرتورهای ماهواره ای را که در زیر می بینید،نشان از وجود یک پایگاه
موشکی در استان سمنان دارد.
پایگاهی پنهان برای موشک های بالستیک
تارنمای دابلیو ان دی،اشار می کند که رژیم اسلامی در تلاش برای سوار کردن
کلاهک های میکروبی بر روی موشک هایش می باشد.
پایگاه بدر،یک پایگاه پدافند هوایی است که دارای پنجاه سیلوی زیرزمینی
برای موشک های شهاب سه می باشد.
و گفتنی است که کنترل این پایگاه موشکی در دست سپاه پاسداران می باشد.
فرتور زیر ، نمایی از پایگاه موشکی سمنان می باشد.

digital globe 2011 image

این پایگاه موشکی از شهرهای پیرامونش دور است و دارای
تونل های زیرزمینی پیوسته به هم می باشد که برای دسترسی
به سیلوها ساخته شده اند.
فرماندهی و کنترل این پایگاه موشکی در پیوند با سایر پایگاه ها
از جمله نوژه ی همدان،شیراز(شهید دوران) و پایگاه های کنترل ترافیک هوایی
در تهران،بیرجند و بندر ابباس می باشد.
فرتور زیر نیز، نشان دهنده ی وجود یک فرودگاه(پایگاه هوایی) می باشد
که آن را می بینید.

google earth-military airport-semnan missle base

به گفته ی سران سپاه پاسداران،این سیلوها برای جنگ های نامتقارن
پیش بینی و ساخته شده اند.
گفتنی است که رژیم اسلامی،یکی از بزرگترین زرادخانه های موشکی
بالستیک در خاورمیانه را دارا است.
که این نیز بدون کمک های کره ی شمالی و روس ها،امکان پذیر نبود.
پیش بینی میشود که رژيم اسلامی با کمک دانشمندان کره ی شمالی و روس
در پی پیشبرد پروژه ی ساخت بمب های میکروبی(مانند آبله،سیاه زخم و هتا سارس)
و استفاده از آن ها می باشد.
نویسنده ی این نوشته در تارنمای دابلیو ان دی ،همچنین می افزاید که
رژیم اسلامی نزدیک به ۱۷۰ موشک را به سوی شهر تل آویو نشانه گیری
کرده و آن ها را آماده ی شلیک نگه داشته است که هتا امکان دارد که
برخی از آن ها مجهز به کلاهک های بیولوژیکی باشند.
در نزدیکی همین پایگاه موشکی سمنان،چند پایگاه موشکی کوچک دیگر
نیز وجود دارد که همگی این پایگاه های موشکی،کمک کننده ی بزرگی به
گسترش و پیشبرد پروژه های هوافزای رژیم اسلامی می باشند
به ویژه که رژیم اسلامی دارد روی ساخت موشک های قاره پیمایی
مانند موشک سفیر، کار می کند.
در فرتور زیر ، می توانید ساختمان فرماندهی و ساختمان کنترل
را در این پایگاه موشکی،ببینید.

digital globe 2011 image-semnan missle base-command and control buildings

نوشته ی موجود در تارنمای دابلیو ان دی که در سال ۲۰۱۳ انتشار یافته است
اشاره به این می کند که سرتیپ سیادجو،فرمانده پایگاه موشکی
و سرهنگ اهمد ازیزی ،سرپرست امنیت و نگهبانی این پایگاه می باشند.
در فرتور زیر ،شما می توانید ردپای یکی از سیلوهای موشکی زیر زمینی
را ببینید.

digital globe 2011 image-semnan missle base-underground missle silo
+
سران رژيم اسلامی و بلند پایگان سپاه پاسداران،همواره هدف خودشان
از ساخت و گسترش چنین پایگاه های موشکی را هدف گرفتن کشور اسراییل
و پایگاه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه می دانند.
+
این نوشته، چکیده ای از نوشته ای می باشد که در سال ۲۰۱۳ در تارنمای
wnd.com
از سوی فردی به نام ریزا کاهلیلی(reza kahlili) انتشار یافته است.
این را نیز بیفزایم که پیشتر ها در همین وبلاگ،اشاره ای به فردی به نام
ریزا کاهلیلی داشته ام.

در پایان، این نکته را نیز یادآور شوم که هدف رژیم ننگین اسلامی
پیشبرد و گسترش تروریسم اسلامی است و سازمان تروریستی
سپاه پاسداران نیز بازوی تروریستی این رژیم می باشد.

۷-۳-۲۵۷۶ پارسی

دین،هرگز دارای امنیت دیرینه اش،نخواهد بود

داشتم نوشته های فیروز نجومی را می خواندم که یک جمله را در
میان نوشته هایش،بسیار زیبا یافتم و گفتم که آن را در این جا بازنویسی کنم:
دین،هرگز دارای امنیت دیرینه اش،نخواهد بود.

و البته هم این گونه است چون مافیای دین در زمانه ی کنونی
بیش از هر زمان دیگری، امنیت دیرین خودش را از دست داده است
به ویژه که وجود فناوری های ارتباتی و افزارهای ارتباتی نوین
به آگاهی رسانی و روشنگری، کمک زیادی کرده است.

۶-۳-۲۵۷۶ پارسی

آتنا دایمی را،این انسان نازنین را فراموش نکنیم

آتنا دایمی، یکی از آن انسان های نازنینی می باشد که در بند رژيم ننگین اسلامی است
هتا شدت بیدادها و ستم های وارده به ایشان به اندازه ای می باشد
که دست به ناخوری(اعتصاب غذا) زده است.
رسمش نیست که این انسان نازنین را فراموش کنیم و از او یادی نکنیم
چرا که این کمترین کاری است که می توانیم انجام بدهیم.
می خواهند آتنا دایمی را با زندان بلند مدت و زیر فشار گذاشتن
نه تنها در تنگنا بگذارند بلکه او را ناامید کنند و از درون ویرانش کنند
ولی او ایستاده است،او یک زن است و همان گونه که می دانید در
یک کشور اسلام زده و مرد سالار، دل شیر می خواهد که همانند
آتنا دایمی باشی و در برابر بیداد و ستم بایستی.
این که بگذاریم سدای کسانی چون آتنا دایمی خاموش شود
و سدایش به جایی نرسد، اوج بی شرافتی است.

۶-۳-۲۵۷۶ پارسی